OPS – y zawalone robotą

0

Wczoraj do przepisów o świadczeniach rodzinnych weszły pokaźne zmiany. OPS – y mają pełne ręce roboty.

W jakich przypadkach zasiłek nie będzie już przysługiwał? Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się będą umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się będą uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, dziecko zostanie umieszczone w rodzinie zastępczej, osobie samotnie wychowującej dziecko, której nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z jego rodziców. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje.


Zmienią się także kwoty dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Będzie on przysługiwał – tak jak dotychczas – w wysokości 170 zł, jednak nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie. W przypadku dziecka niepełnosprawnego lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności kwota dodatku (170 zł) zostanie zwiększona o 80 zł (do 250 zł), nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci.


Uchwalona nowelizacja likwiduje świadczenie jakim jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (400 zł miesięcznie).
Osoby otrzymujące ten dodatek do 31 sierpnia zachowają do niego prawo do zakończenia trzyletniego okresu jego pobierania.


Rodziny wielodzietne otrzymają specjalny dodatek (50 zł) na trzecie i kolejne dzieci. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się taką rodzinę, w której wychowuje się troje lub więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego. Przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka. Wyniesie 50 zł miesięcznie na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.


Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało, jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego (nie ma tego zastrzeżenia w aktualnych przepisach), zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. Nie będzie też wypłacone w sytuacji, gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim lub została umieszczona w rodzinie zastępczej (także tych zastrzeżeń nie ma w obecnie obowiązujących przepisach) albo w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie (w związku z koniecznością kształcenia, rewalidaji lub rehabilitacji) przez co najmniej 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej – to nowy wyjątek).


Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało także, gdy osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na dziecko, którym się opiekuje lub ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.


/red. SaM/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here