Sesja powiatowa

  0

  Odwołana tydzien temu sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się jutro o 14.00.

  PORZĄDEK OBRAD XXXIII SESJI
  RADY POWIATU RACIBORSKIEGO
  w dniu 27 września 2005r. godz. 14:00  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami.
  5. Realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu Raciborskiego.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na interpelacje – materiał zbiorczy, w formie pisemnej dostarczony zostanie w dniu sesji.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2005r. – materiał doręczono w dniu 30.08.2005r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uzgodnionego z wierzycielami projektu programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia współfinansowania ze środków Powiatu Raciborskiego w 2006 r. realizacji projektu pn. „Remont infrastruktury transportowej obszarów Powiatu Raciborskiego zagrożonych marginalizacją gospodarczą – remont drogi Tłustomosty – Pawłów”.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia współfinansowania ze środków Powiatu Raciborskiego w 2006 r. realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Powiatu Raciborskiego – remont ulicy Brzeskiej w Raciborzu”.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia współfinansowania ze środków Powiatu Raciborskiego w 2006 r. realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej przejścia granicznego Silherovice – Chałupki. Modernizacja drogi powiatowej nr S 3532”.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2005 r.
  16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
  17. Wolne wnioski i informacje.
  18. Zakończenie sesji.

  - reklama -
  - reklama -

  KOMENTARZE

  Please enter your comment!
  zapoznałem się z regulaminem
  Please enter your name here