Konferencja naukowa „Czeski język i literatura w interakcji”

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu i Ostravská Univerzita Ostrawie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pn. Czeski język i literatura w interakcji, która odbywać się będzie w dniach 29 – 30 września 2005 w salach raciborskiej PWSZ.

Tematyka konferencji będzie oscylować między innymi wokół problematyki intertekstualności, kierunków, kontekstów filozoficznych, kulturowych i historycznych w literaturze czeskiej oraz zmian, demokratyzacji, nowych tendencji w języku czeskim. Z referatami wystąpią czescy i polscy bohemiści z wielu ośrodków naukowych.


Program konferencji


29 września 2005 r. Sala im.J.Eichendorffa


godz. 8.30 Otwarcie konferencji


godz. 9.00-10.00 Obrady plenarne Svatava URBANOVÁ (Ostrava): Proměny žánrů v současné literatuře Teresa ORŁOŚ (Kraków): Usłyszane w Pradze. Język młodzieży


godz. 10.00-13.00 Obrady w sekcjach


Sekcja A


Aleš HAMAN (Praha): Česká literatura 19. století a evropský kontext


Nella MLSOVÁ (Hradec Králové): Filozofické a kulturněhistorické kontexty v českí a světové literatuře


Jiří SVOBODA (Ostrava): Literární reflexe v esejích filozofa Karla Kosíka


Vladimír NOVOTNÝ (Plzeň): Kornerová interakce mezi existencialismem a esoterismem


Barbara KUDAJ (Racibórz): Egzystencjalny kontekst w poetyckiej twórczości „milczącego pokolenia”


Ladislav SOLDÁN (Opava): Český a katolický modernismus 20. století v evropském kontextu


Jana KOLÁŘOVÁ (Olomouc): Epicedium a consolatio v latinské humanistické poezii


Petr HRTÁNEK (Ostrava): Církevní prostor a jeho „jazyky” v románu Miloše Urbana Stín


Sekcja B


Jaroslav HUBÁČEK (Ostrava): K demokratizaci v českém jazyce


Jana HOFFMANNOVÁ (Praha): Interakce při narativním interview (prolínání spisovnosti a nespisovnosti v opakovacích a „koprodukčních” sekvencích)


Mieczysław BALOWSKI (Racibórz): Interakcja a argumentacja w mediach


Eva JANDOVÁ (Ostrava): Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu


Ladislav BINAR (Opava): Spisovnost a obraznost


Diana SVOBODOVÁ (Ostrava): Hodnocení spisovnosti lexikálních prvků užívaných v komunikaci na chatu


Josef JODAS (Olomouc): Obecně české prvky v běžně mluveném jazyce nejmladšígenerace na Moravě a ve Slezsku


Kateřina NOGOLOVÁ (Olomouc): Dialekt v próze Jana Vraka Jarosław LIPOWSKI (Wrocław): Několik poznámek k českému jazykovému purismu


MIETŁA Joanna (Toruń):


30 września 2005 r.


godz. 9.00-12.30


Obrady w sekcjach


Sekcja A


Ladislava LEDERBUCHOVÁ (Plzeň): K problematice interextuality v české literatuře


Bohuslav HOFFMANN (Praha): ťBlbeck፠poezie idiotů a jiných magorů s nadprůměrným IQ z básnické generace Skupiny 42 II (Wernisch, Vodňanský, Jirous)


Oskar MAINX (Ostrava): Poznámky k intertextualitě v (básnické) tvorbě Egona Bondyho


Karel KOMÁREK (Olomouc): Intertextualita v díle Jaroslava Durycha


Aleksandra PAJĄK (Praga): Jaroslav Durych w sporze o sens czeskich dziejów


Zdeněk SMOLKA (Ostrava): Bezručovská a wolkerovská tradice v poeyii Drahoslava Gawreckého


Petr POSLEDNÍ (Hradec Králové): Dva pohledy na tvorbu Josepha Conrada


Libor MARTINEK (Opava): Intertextualita v díle vybraných polských autorů českého Těšínska


Sekcja B


Edvard LOTKO (Olomouc): Nová víceslovná pojmenování a frazeologická spojení v češtině (na materiálu slovníku neologismů)


Ewa MICHALSKA (Bielsko-Biała): Problemy translatoryczne związków frazeologicznych (na materiale polskim i czeskim)


Jitka DRŠATOVÁ (Hradec Králové): Honorativ ve střední Evropě


Hana SRPOVÁ (Ostrava): Nejlepvnější, výhodné, hypervýhodné, zdarma! (o jazyce a stylu prodejních akcí)


Jaroslav BARTOŠEK (Zlín): Negativismus v českých masmédiích Anna ZURA (Nysa): Językowy obraz barw fauny w powieści Proti všem Alojzego Jiráska


godz. 13.30-15.30


Obrady w sekcjach


Sekcja A


Józef ZAREK (Katowice): Příběh w nowej czeskiej prozie


Viktor VIKTORA (Plzeň): Parodie – zesměšnění, satira?


Jan MALURA (Ostrava): Píseň o vyhnancích jako specifický žánr české literatury doby baroka


Lenka MÜLLEROVÁ (Hradec Králové): Paratexty jako součást literárního života


Veronika KOŠNAROVÁ (): Problémy s žánrovým zařazením textů Very Linhartove


Martin TOMÁŠEK (Ostrava): Problematika románu o vzniku románu u K. M. Čapka-Choda aj.


Karla VOZAKOVÁ (Olomouc): Odraz historické skutečnosti v barokní kronice


Joanna MAKSYM-BENCZEW (Opole): Historia w poezji Jaromíra Šavrdy


Sekcja B František ŠTÍCHA (Praha): Dynamika a produktivita slovotvorby I


vana KOLAŘOVÁ (Brno): Konkurence jednoslových (univerbizovaných) pojmenování a sousloví v českých textech z různých stylových oblastí (na materiálé Českého národního korpusu)


Alena ČERNÁ (Praha): Staročeské lékařské názvosloví na počátku 15. století


Josef ŠIMANDL (Praha): Dnešní stav skloňování substantiv typu kámen a břímě: demokratizace?


Milena HEBAL-JEZIERSKA (Warszawa): Variantní tvary v rámci vzoru ťpánŤ ve světle ČNK (nominativ plurálu)


Patrik MITTER (Ústí nad Labem): Cizí komponenty složených slov v současné češtině (z hlediska jejich morfematické stavby)


Vladimír KOBLÍŽEK (Hradec Králové): Běžně mluvený jazyk barokního období – příspěvek k poznání vývojové dynamiky českého morfologického, především slovesného systému


godz. 15.30 Podsumowanie konferencji

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here