Konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury i sportu

4

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz w dziale Ogłoszenia zostały dodane regulaminy konkursów ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na terenie Raciborza w 2006 r.

Przypominamy, konkursy organizowane są w odniesieniu do "Programu współpracy Gminy Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok".


W dziedzinie kultury celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych dot.:
1. wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury,
2. wspierania przedsięwzięć artystycznych,
3. prezentacji osiągnięć kulturalnych w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich- Opawa, Roth, Leverkusen, Tysmenica, Kaliningrad.


Natomiast w dziedzinie kultury fizycznej i sportu celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych dot.:
1) wspierania i promowania działań sportowo-rekreacyjnych szczególnie o znaczeniu lokalnym , w tym również w środowisku osób niepełnosprawnych,
2) pomocy w szkoleniu sportowym, wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,
3) rozwoju i upowszechnienia kultury fizycznej, również z uwzględnieniem mieszkańców dzielnic obrzeżnych miasta, młodzieży niedostosowanej lub środowisk o niskim statusie materialnym,
4) zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych. Pełne informacje do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Racibórz www.bipraciborz.pl

- reklama -

4 KOMENTARZE

  1. zastanawia mnie czym kierują się decydenci ogłaszając taki konkurs i przeznaczając 30.000 (trzydzieści tysięcy złotych) na kulturę i UWAGA 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) na sport. Ile w raciborzu jest organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą a ile jest takich organizacji w dziedzinie sportu? Czy ktoś może udzielić mi konkretnej odpowiedzi na pierwsze pytanie?

  2. Cóż – prawdopodobnie świadczy to o zainteresowaniach, potrzebach i gronie przyjaciół naszych radnych. Sport a kultura – 10:1. Na kulturę idzie tu tyle co w Rydułtowach. Warto też zwrócić uwagę na stosunek środków jaki przeznacza się w budżecie na konkursy (działania stowarzyszeń) do tego co zostaje w gestii wydziałów UM. U nas w wydziałach zostaje kilkukrotnie więcej. Czyli pośrednio – wychodzi się z założenia, że UM samemu robi to dużo lepiej. Może warto byloby podjąć większe ryzyko ?

  3. Czyli – odciążyć nieco wydziały UM a jednocześnie zaufać bardziej stowarzyszeniom, które przecież są najmocniej zakorzenione w społeczeństwie i działają najbliżej jego potrzeb, w dodatku znając się na swojej branży? w 2004 było to 28 (NGO) : 114 tysięcy (UM)Inna sprawa – konstrukcja budżetu, która „niektóre” imprezy finansuje bezpośrednio, innym każąc walczyć w konkursach. Np. memoriały – bezpośrednie wsparcie 60 tys, czyli 2 razy więcej niż konkursy na CAŁĄ działalnośc kulturalną stowarzyszeń.

  4. Ja się szczególnie nie dziwię, że na sport przeznaczono 280 000 zł. Przecież naszą upadającą UNIĘ, pod kierownictwem naczelnego kapitana Pana „Bruki” T. należy wspierać za każdą cenę. On to ma koneksje u samego posła Andrzeja M., a przecież trzeba trzymać z władzą. Dobrze było by także zastanowić się nad wszystkimi przetargami (licznie wygranymi przez BRUKI) na prace dla miasta, a odpowiedź będzie oczywista.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here