Zebranie w „słoneczku”

5

9 stycznia 2006 roku o godzinie 17.00, w budynku Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego „Szkoła” przy ulicy Lwowskiej 9, odbyło się zebranie przedstawicieli i działaczy organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających na terenie gminy Racibórz zainicjowane przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK.

Celem organizatorów było powołanie NIEFORMALNEGO raciborskiego forum organizacji pozarządowych, które miało wyznaczyć swoich przedstawicieli do kontaktu z władzami Raciborza. Proces taki dzieje się obecnie w całym kraju i jest częścią ogólpololskiej akcji, mającej na celu federalizacje organizacji pozarządowych, w celu uspranienia ich kontaktu z władzami. W innych miejscowościach fora takie działają w sposób nieformalny.

Początek obrad był dosyć burzliwy i towarzyszyły mu silne emocje. Z ust kilku osób (nota bene związanych z lokalną polityką) pojawiły się oskarżenia skierowane w stronę organizatorów – członków stowarzyszenia ASK, którzy mieli nie przygotować należycie spotkania.

Tu pozwolę sobie przedstawić mój prywatny komentarz: Podejrzewam, iż osoby te nie zrozumiały, iż zamiarem organizatorów było powołanie forum nieformalnego. Według niektórych "nieformalne" błędnie rozumiane jest jako "nielegalne". Zastanawiam się nawet czy wynikła godzinna nerwowa dyskusja (jeśli nie kłótnia) nie miała na celu świadomego storpedowania idei powołania forum. W zasadzie, za sprawą kilku osób, organizatorom nie pozwolono nawet przedstawić proponowanego porządku obrad, ani ich regulaminu. Zastanawia mnie też, dlaczego poza oskarżeniami i niezrozumiałą przeze mnie agresją nikt nie zaproponował np. pomocy w kwestiach formalnych – zwłaszcza, że to "doświadczeni i szacowni działacze" (jak sami siebie określili) krytykowali incijatora spotkania – członków ASK – NAJMŁODSZYCH działaczy pozarządowych w Raciborzu!"
Pojawiły sie też głosy kwestionujące sens powoływania forum (padło nawet stwierdzenie, że organizacji pozarządowych jest w Raciborzu zbyt dużo).
Ostatecznie – kilka osób demonstracyjnie opuściło salę.

W drugiej części spotkania pozostali obecni (stanowiący zdecydowaną większość – 22 osoby reprezentujące 16 organizacji) uzgodnili iż chcąc działać wspólnie i współpracować dla dobra ogółu – wyłonią spośród siebie grupę inicjatywną, która przygotuje formalnie kolejne etapy federalizacji raciborskich NGOsów oraz przedstawi propozycje na kolejnym posiedzeniu. Być może zapadnie wtedy decyzja o powołaniu stowarzyszenia o nazwie "Raciborskie Forum Organizacji Pozarządowych" (zwykłe bądź rejestrowane).
Inną i chyba najbardziej prawdopodobną formą będzie opracowanie umowy wielostronnej, którą organizacje będą mogły przyjąć poprzez jej ratyfikowanie.
Zebrani wyłonili także swoich przedstawicieli do reprezentowania ich interesów wobec Prezydenta Raciborza (jest to związane z powoływaniem w najbliższym czasie komisji konkursowych przyznających środki na realizację poszczególnych zadań) i złozyli do niego wniosek o umożliwienie im uczestnictwa w pracach komisji konkursowych w charakterze obserwatorów.

Dawid Wacławczyk

- reklama -
- reklama -

5 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here