Koło Raciborsko – Rybnickie Polskiego Klubu Ekologicznego

Pod koniec marca w Raciborzu odbyło się walne zebranie okręgowego koła ekologów, podczas którego podjęto decyzję o przyjęciu dla stowarzyszenia nazwy „Koło Raciborsko – Rybnickie Polskiego Klubu Ekologicznego”. Na czele nowego zarządu stanął Jan Duda, wiceprezesem wybrano Henryka Kretka, skarbnikiem Elżbietę Kilijan, a sekretarzem Romana Piełę.

Ekolodzy mają zamiar realizować przede wszystkim działania w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego z jego bogatą różnorodnością biologiczną oraz walorami krajobrazu. Zajmować się będą również edukacją ekologiczną, promocją instalowania urządzeń lęgowych dla ptaków i pożytecznych owadów, schronów dla nietoperzy oraz urządzaniem terenów zieleni wysokiej i zakrzewień, z wykorzystaniem wyłącznie naszych rodzimych gatunków roślin, po to aby umożliwić bezpieczne bytowanie i rozmnażanie zagrożonych wyginięciem w Polsce i na Śląsku gatunków ssaków, ptaków, owadów oraz grzybów. Raciborscy i rybniccy ekolodzy współpracować będą też z innymi stowarzyszeniami, czy instytucjami, realizującymi cele z zakresu szeroko pojętej ekologii.

Koło ma w planie realizację szeregu programów, wśród których znajdzie się m.in. Kampania Zielonego Konsumenta, promująca zachowania i postawy przyjazne środowisku, obejmująca działania na rzecz redukcji odpadów, czy też Program Transportowy, wspierający rozwój zrównoważonego transportu i promocji roweru, jako najzdrowszego ze środków komunikacji.

/s/

Kontakt z ekologami: [email protected] – prezes lub [email protected] – wiceprezes.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here