Międzynarodowy Kongres Higienistek i Asystentek Stomatologicznych

21 kwietnia 2006 r. uczniowie Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Raciborzu, kierunku Higienistka Stomatologiczna wraz z opiekunami dr Ewą Kuczman – Szydło i mgr Aleksandrą Zawilińską wzięli udział w Międzynarodowym Kongresie Higienistek i Asystentek Stomatologicznych, który tradycyjnie odbył się w Warszawie.Program kongresu był bardzo bogaty i składał się z dwóch sesji, w ramach których odbywały się liczne wykłady i pokazy.


I sesja trwała od godziny 10 do 13.W czasie jej trwania odbyły się dwa wykłady oraz 1 pokaz. Pierwszy wykład na temat „Zabiegi profilaktyczne w fazie podtrzymującej dla higienistek stomatologicznych” wygłosił prof. Zbigniew Jańczuk- autorytet w dziedzinie profilaktyki stomatologicznej. Po krótkiej przerwie wykorzystanej na zgromadzenie materiałów promocyjnych oraz zdjęć i slajdów z zakresu profesjonalnej profilaktyki stomatologicznej odbył się pokaz techniki zakładania koferdamu na fantomach.


Kolejny wykład wygłosił dr Marek Bladowski, na temat „Asystowanie przy znieczuleniu ogólnym w głębokiej sedacji.”
W czasie trwania godzinnej przerwy wszyscy udali się na wystawę firm produkujących najnowocześniejszy sprzęt stomatologiczny.

II sesja trwała od godziny 14 do 17. W tym czasie odbyły się 2 wykłady. Temat pierwszego wykładu dotyczył „Znaczenia świadomości ergonomicznej w pracy samodzielnej i zespołowej higienistki stomatologicznej”. Dr Tomasz Dzieniakowski omówił najpierw zadania higienistki stomatologicznej w pracy zespołowej, a następnie zasady pracy ergonomicznej.
Najciekawszy okazał się ostatni wykład dr Teresy Fehrenbach z Niemiec na temat „Indywidualnej profilaktyki jamy ustnej w gabinecie stomatologicznym.” Dr Fehrenbach zajmuje się od kilkudziesięciu lat tematyką profilaktyki i promocji zdrowia i odnosi na tym polu ogromne sukcesy. W myśl słynnej maksymy medycznej „lepiej zapobiegać niż leczyć”- na przykładzie państw Europy Zachodniej pokazała, jak bardzo edukacja zdrowotna przeprowadzana systematycznie u najmłodszych wpływa na stan uzębienia
ludzi dorosłych, gdzie ekstrakcje zębów są wielką rzadkością. Higienistka stomatologiczna nie jest tylko dodatkiem do lekarza, lecz pracuje samodzielnie, ma swój własny gabinet, gdzie zajmuje się profesjonalnie szeroko pojętą profilaktyką.



Po kongresie nasunęła się refleksja- Dokąd zmierza i jaka jest raciborska profilaktyka stomatologiczna? Czy kiedykolwiek znajdzie się w niej miejsce dla higienistek stomatologicznych raciborskiego medyka? Czy wiecznie będziemy podziwiać stopień zaawansowania i efekty profilaktyki i promocji zdrowia na zachodzie? Czy wreszcie drgnie coś w raciborskiej służbie zdrowia i ktoś zauważy, że kolejni absolwenci medyka(wcześniej dietetyczki) znajdują pracę w innych miastach Polski?

A.Zawilińska, B. Tkocz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here