Nowości Biblioteki Pedagogicznej

Polecamy nowości z dziedziny pedagogiki i psychologii dla nauczycieli
1. Elżbieta Minczakiewicz: Dziecko niepełnosprawne: rozwój i wychowanie

2. Halina Sowińska,Renata Michalak : Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka

3. Witold Jakubowski, Edyta Zierkiewicz : Edukacyjne konteksty kultury popularnej

4. Janusz Gajda : Pedagogika kultury w zarysie

5. Dzierżymir Jankowski : Pedagogika kultury: studia i koncepcje

6. Dorota Klus-Stańska : Bezpieczeństwo dzieci: scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli

7. Stanisław Kowalik : Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

8. Tomasz Kraszewski : Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych

9. Alicja Maurer : Dzieci z zespołem Williama : diagnoza i terapia

10. Agnieszka Nowicka : Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej

11. Bogdan Wojciszke, Mieczysław Lope : Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie

12. Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań

13. Sławomir Przybyliński : Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej

14. Władysław Puślecki: Praca domowa najmłodszych uczniów

15. Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne

16. Beata Dyrda : Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży : poradnik dla wychowawców

17. Joanna Rychła : Ucieczka, bunt, twórczość : subkultura hiphopowa w poszukiwaniu autentycznego stylu życia

18. Sebastian Tabor : Istota czytania

19. Helena Sęk : Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie

20. Arkadiusz Wąsiński : Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej

21. Dziecko w świecie tradycji

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here