Dodatkowy nabór wniosków o stypendia unijne

Od 4 do 8 września przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór wniosków o stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu powiatu raciborskiego na rok szkolny i akademicki. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.Po raz kolejny powiat raciborski realizować będzie „Program Stypendialny”, w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialny” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (ZPORR). Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i środków własnych powiatu.

Stypendia dla uczniów dotyczą całego roku szkolnego 2006/2007 – maksymalna kwota stypendium może wynieść 250 zł. miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września 2006 roku do czerwca 2007 roku). Wsparcie zostanie udzielone uczniom publicznych i niepublicznych szkół mających uprawnienia szkoły publicznej.

- reklama -

Stypendia dla studentów dotyczą semestru zimowego roku akademickiego 2006/2007 – maksymalna kwota stypendium wynieść może 350 zł. miesięcznie przez okres 5 miesięcy (od października 2006 roku do lutego 2007 roku).

Dodatkowy nabór wniosków odbywać się będzie w dniach od 4 do 8 września w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Dodatkowe informacje i druki można uzyskać w Referacie Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod numerami telefonów: 032 418 14 07 lub 032 415 44 08. Druki wniosków wraz z oświadczeniami o dochodach dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here