Kolejny sukces ucznia II LO

Stu młodych Polaków odwiedzi w listopadzie niemieckie placówki badawcze takie jak: Laboratorium Fizyczne i Laboratorium Biologiczno – Chemiczne w Berlinie oraz Instytutu Molekularnej Biologii Komórkowej i Genetyki im. Maxa Planca w Dreźnie. Wśród tej wybranej setki znalazł się uczeń raciborskiego II LO Paweł Chlebek. Paweł Chlebek tegoroczny maturzysta otrzymał stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w za rok szkolny 2005/06.

Paweł od pierwszej klasy interesuje się naukami przyrodniczymi oraz przedmiotami ścisłymi uzyskując bardzo dobre wyniki z tych przedmiotów. Uczestniczył w wielu konkursach zdobywając liczne nagrody. Mamy nadzieję, że będzie godnie reprezentować naszą szkołę i miasto na terenie Brandenburgii i Saksonii. Bardzo dobrze zna języki obce – angielski i niemiecki więc z komunikacją nie będzie miał problemów.

- reklama -

Zgodnie z zasadami udzielania stypendium Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów Marszałek Województwa Śląskiego, w oparciu o propozycje Komisji powołanej przez Zarząd Województwa Śląskiego, przyznał stypendia dla uczniów i studentów.

Wpłynęło łącznie 148 wniosków. Przyznano 31 stypendiów dla studentów i 38 stypendiów dla uczniów. Paweł jest jedynym uczniem z Raciborza w tegorocznej grupie stypendystów.

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DLA UCZNIÓW

Stypendium Województwa Śląskiego przeznaczone jest dla uczniów – mieszkańców województwa śląskiego.
Stypendium jest formą pomocy materialnej i powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, wspomagać możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz umożliwiać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (np.: konkursach, festiwalach).
Stypendium przyznawane jest dla uczniów dwóch ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.

Ubiegający się o stypendium Województwa Śląskiego powinien uzyskiwać średnią ocen w wysokości 4,8 w roku szkolnym, w którym wnioskuje się o stypendium.
Stypendium przyznawane jest dla uczniów szkół, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

* a) osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu międzynarodowym, krajowym i okręgowym – laureaci i finaliści,

* b) wybitne osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej,

* c) osiągnięcia artystyczne lub sportowe,

* d) publikacje prac naukowych.

Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane w okresie roku szkolnego, w którym wnioskuje się o stypendium.

/AKA/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here