Nowa szkoła w starych murach

Gimnazjum nr 5 to nowa szkoła w starych murach. Od 1 września 2006 r. w wyniku połączenia Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 5 szkoła liczy 16 oddziałów, w których uczy się 402 uczniów klas I-III.
Nad edukacją i bezpieczeństwem gimnazjalistów czuwa 37 nauczycieli oraz 14 pracowników obsługi. Połączenie obu placówek mogło stać się zabiegiem bolesnym, ale tak się nie stało – podkreśla dyrektor placówki Dariusz Malinowski i dodaje, że duża w tym zasługa dyrekcji i grona pedagogicznego obu placówek. Już w minionym roku szkolnym podjęte zostały szerokie działania, mające zapewnić właściwe funkcjonowanie gimnazjum. Do działań włączyli się nie tylko nauczyciele, ale i rodzice i uczniowie obu szkół. Wspólnie opracowano plan imprez i akcji. W maju i w czerwcu 2006 r. odbyły się dwa spotkania rad pedagogicznych, spotkania Rady Szkoły G-5 i Rady Rodziców G-4, w celu podzielenia się spostrzeżeniami, wymiany doświadczeń oraz ustalenia wstępnego planu pracy na następny rok szkolny.To ważne, by szkoła była miejscem wzajemnej współpracy i pozytywnej rywalizacji
– przekonuje pedagog szkolny Dorota Jańska. Na przełomie maja i czerwca 2006r. Pedagodzy szkolni G-4 i G-5 zorganizowali dla uczniów obu szkół dwa spektakle profilaktyczne.
Przeciwdziałanie patologiom to priorytet obszaru pracy szkoły. Zespół zadaniowy zaangażował się w realizację programu profilaktycznego i przeciwdziałania wagarom
– dodaje pedagog szkolny. Każdy z uczniów i pracowników szkoły zobowiązany jest nosić przypięty identyfikator, tak unikamy anonimowości i możemy na bieżąco kontrolować, czy na terenie placówki nie przebywa ktoś obcy.

Członkowie klubu- net „Enigma”, działającym przy G-5 przygotowali wraz z opiekunką integracyjny wyjazd do Wisły i do Aquaparku. Dużym zainteresowaniem cieszył się integracyjny rajd do Obory, połączony z rozgrywkami sportowymi, zabawami rekreacyjnymi i pieczeniem kiełbas. Aby zminimalizować stres związany z przejściem uczniów G-4 do nowej placówki, zaproszono nauczycieli wraz z gimnazjalistami na Dni Otwarte Szkoły, gdzie mogli poznać warunki pracy i nauki oraz środowisko uczniowskie.W G-4 i w G-5 prężnie działały koła redakcyjne, które odpowiedzialne były za gazetki szkolne. Jeszcze w czerwcu redaktorzy postanowili połączyć siły i wydać wspólny ” Migdał- czyli Misz- Masz” (tytuł został utworzony w wyniku połączenia nazw gazetek obu szkół). Teraz ogłoszono konkurs na nową nazwę gazetki i logo szkoły.Nad integracją braci uczniowskiej nauczyciele nowego G-5 pracują od pierwszych dni września, podejmując różnorodne działania
– zaznacza nauczycielka Mariola Chmielarz. Odbyły się już wybory do Samorządu Uczniowskiego, otrzęsiny klas I, dyskoteka szkolna, rajd po Ziemi Raciborskiej, spotkania z policjantem, pogadanki na temat tolerancji i właściwych relacji rówieśniczych. Wychowawcy organizują wycieczki jedno-i kilkudniowe, wyjazdy do teatrów. Zajmują się pedagogizacją rodziców. Wszystkie te działania mają na celu pomóc uczniom i zminimalizować objawy niechęci wobec siebie.

- reklama -

Uczennica Patrycja Cybulska pokazuje zasadzone w tym tygodniu drzewka z okazji Święta Drzewa. Wspólnych akcji jest dużo, ale na przykład problemem jest wybranie reprezentacji szkoły w rozgrywkach międzyszkolnych. Do tej pory rywalizowaliśmy ze sobą między szkołami, teraz trzeba wybrać jeden mocny skład – mówi Paweł Sopyła z trzeciej klasy.Uczniów cieszy duża szkoła, w której jest na tyle miejsca, że można było wygospodarować obszerne pomieszczenia dla samorządu uczniowskiego i klubu -net. Młodzież chętnie korzysta z oferty sklepiku szkolnego, tym bardziej, że po interwencji dziennikarzy gazetki szkolnej spadły tu ceny. Wkrótce uczniowie dostaną zamykane szafki w szatniach. Mogą liczyć na zdecydowane działania dyrekcji w pozyskaniu centrum multimedialnego dla biblioteki szkolnej.Aby zintegrować środowisko, dyrektor szkoły podjął się koordynacji działań, mających na celu realizację zadań, wdrażanie programów wychowawczych i profilaktycznych. Udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspiera działania Samorządu Uczniowskiego, motywuje nauczycieli do organizowania zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i do prowadzenia ciekawych zajęć, mających na celu zachęcić uczniów do przebywania na terenie szkoły w myśl hasła: „Szkoła moim drugim domem”. Mobilizuje do aktywnych działań mających na celu dbanie o estetykę klas, korytarzy szkolnych, wizerunku szkoły na zewnątrz. Wspiera współpracę z organizacjami działającymi na terenie miasta.

Kadra pedagogiczna G-5 ma duże możliwości
– ocenia dyrektor Malinowski. Nauczyciele wymieniają się swoimi doświadczeniami, wspólnie rozwiązują zaistniałe problemy. Podejmują działania, które zmierzają do jak najlepszego przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego i podjęcia dalszej nauki.

Gronu Pedagogicznemu G-5 zależy na tym, aby wszystkie podejmowane zabiegi zmierzały do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego ucznia i przyczyniły się do właściwego wizerunku naszej szkoły – podsumowuje zastępca dyrektora Renata Dradrach– Szweda. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, szkoła oferuje bogaty wachlarz kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych. Oferujemy przedmiotowe koła zainteresowań: matematyczne, j.polskiego, chemiczne itp., ale i ponadprzedmiotowe: regionalne, działa Szkolny Klub Europejski i olbrzymim zainteresowaniem cieszący się „Czarny teatr”, prowadzony przez panią Elżbietę Preisner. Chcemy, żeby Gimnazjum nr 5 było postrzegane jako szkoła o profilu artystycznym, dlatego dużo godzin przeznaczamy na zajęcia plastyczne, chór, teatr.

Sytuacja, w obliczu której stanęło Gimnazjum nr 5, stawia nowe wyzwania – komentuje sytuację dyrektor. Wszystkie zadania są tak dobrane, aby przyniosły wymierne efekty. Bazujemy na doświadczeniach obu szkół, mających liczne sukcesy. Nie występuje już zatem problem likwidowanego gimnazjum. Tak postawiona sprawa pozwala na pełną realizację procesów dydaktyczno – wychowawczych przez nauczycieli i uczniów oraz angażowanie się rodziców w budowanie wizerunku szkoły w lokalnym środowisku bez obaw o przyszłość.

/BSp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here