Kwesta w Kuźni Raciborskiej

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku znane osobistości włączą się w charytatywną zbiórkę pieniędzy na rzecz odnowy starych grobów na polskich cmentarzach. Akcje od lat przeprowadzane są na warszawskich Starych Powązkach, Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, czy też na wileńskim cmentarzu na Rossie.
Toteż, idąc za przykładem tej szczytnej idei, członkowie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej w Kuźni Raciborskiej oraz członkowie DFK w Kuźni, zwracają się z uprzejmą prośbą o społeczną pomoc materialną w związku z planami odrestaurowania mogiły żołnierskiej z okresu I wojny światowej oraz nekropolii rodziny Schoenawa, znajdujących się na cmentarzu parafialnym w naszym mieście. Jednocześnie informujemy, że na restauracji mogił tej rodziny zależy nam najbardziej, gdyż to właśnie oni, a zwłaszcza Anton Magnus Schoenawa (spoczywający w największym grobowcu) jest twórcą przemysłu metalurgicznego w Kuźni Raciborskiej.

Kwesta odbędzie się przed bramą cmentarza w dniach 31. października oraz 1. i 2. listopada 2006 roku. Akcji będzie przyświecało hasło „Ocalić od zapomnienia”. Wolontariusze będą zaopatrzeni w niewielkie puszki oraz identyfikatory oznaczone pieczęcią Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej.

Swą działalność motywujemy tym, że: Jeśli my nie zadbamy o miejsca pochówku naszych przodków, to nie łudźmy się, że za 40 czy 50 lat ktoś będzie dbał o nasze mogiły oraz: Jeśli żądamy, aby dbano o polskie mogiły poza granicami naszego kraju, chciejmy zadbać również o groby innych narodowości na naszych ziemiach.

Będziemy bardzo wdzięczni za każdy wrzucony grosz. Pełne rozliczenie zbiórki ukaże się na łamach lokalnego miesięcznika „Nowa Tyta”.

W imieniu Zarządu Koła TMZR w Kuźni:
Mgr Halina Wyjadłowska
Mgr Bartosz Kozina
Mgr Marcin Gałuszka-Biernacki


- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here