M. Lenk: Budżet rewolucyjny nie jest…

Na sesji Rady Miasta 24 stycznia radni uchwalili budżet na 2007 rok. Mimo, iż znalazło się kilka pomysłów na dokonanie w nim zmian, to ostatecznie przyjęto go w niezmienionej formie. – Może nie jest rewolucyjny, przedłożył go jeszcze prezydent Osuchowski, ale z racji tego, że jest to budżet przełomu kadencji, nie miałem czasu, by dokonać w nim szalonych zmian – tłumaczył prezydent Mirosław Lenk. – Spodziewamy się, że jeszcze w tym roku, maju lub czerwcu, dodamy do niego pokaźną sumę związaną z nadwyżką dochodów z roku ubiegłego, która może wynieść nawet 5 mln zł.

Jedną z największych pozycji w budżecie jest jak zwykle edukacja – ponad 31 mln zł., ale nie przewiduje się w tym roku dużych inwestycji szkolnych. Planuje się rozpocząć adaptację SP 2 na Płoni na zespół szkolno – przedszkolny, termomodernizację przedszkola przy ul. Kowalskiej i SP 13.
Z większych wydatków to też kontynuacja „Gospodarki Wodno – Ściekowej”, na którą gmina wyda w tym roku ponad 30 mln zł.

– Wprowadziliśmy do budżetu 1,5 mln zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na przyszłe inwestycje. Poprzednicy nie pozostawili nam zbyt wielu projektów, więc tę kadencję rozpoczynamy od ich opracowania, np. na remont Pl.Długosza, na wykonanie promenady nadodrzańskiej, na zagospodarowanie żwirowni na Ostrogu, czy na usprawnienie układu komunikacyjnego – mówił Lenk.

Wiele emocji wzbudzały środki, jakie zostaną przeznaczone na remont Urzędu Stanu Cywilnego. Modernizacja placówki trwa już drugi rok, w ubiegłym wydano 700 tys.zł, zaś koszt całej inwestycji to ponad 1,7 mln zł. Radny Tomasz Kusy postulował, by o 200 tys.zł. kwotę pomniejszyć, gdyż jak uznał „jest zdecydowanie wygórowana”. – Koszty, moim zdaniem, są zawyżone. Część pieniędzy można przecież przeznaczyć na co innego, np. remont Raciborskiego Domu Kultury? – tłumaczył Kusy.
Wniosek poparł radny Grzegorz Urbas, który zaproponował przesunięcie części pieniędzy na monitoring miasta. – Suma już w tamtym roku została obcięta o 350 tys.zł. Usługi budowlane rosną w zastraszającym tempie. Remont ciągnie się już drugi rok, zostawmy te środki i skończmy go w końcu – przekonywał z kolei prezydent.

O inne przesunięcia wnioskowała radna Katarzyna Dutkiewicz – z 60 tys.zł. przeznaczonych na coroczny, wakacyjny memoriał strażaków oddać połowę raciborskiej uczelni. Nie zgodził się z nią przewodniczący Rady Tadeusz Wojnar, uznając „dołożenie się do przedsięwzięcia za właściwie”, natomiast prezydent Lenk stwierdził, że „30 tys.zł. byłoby kroplą w morzu szkoły, zaś odebranie ich imprezie mogłoby ją położyć”.

Ostatecznie budżet przyjęto jednak w niezmienionej formie. – To uchwała kontynuacji. Spodziewaliśmy się czegoś więcej – powiedział na koniec radny Kusy.

Dochody budżetu na rok 2007 wynoszą 131.303.753 zł., natomiast kwota wydatków to 149.654.731 zł.

/SaM/

- reklama -

2 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here