„Z ekologią za pan brat”

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu serdecznie zaprasza dzieci klas IV-VI szkół podstawowych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Ekologicznego „Z ekologią za pan brat”.Konkurs stawia na rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych młodzieży szkolnej oraz na uwrażliwienie młodego człowieka na piękno ojczystej przyrody.
Zakres tematów obejmuje wiadomości objęte programem nauczania w podręcznikach dopuszczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczące m.in. form ochrony przyrody w Polsce, zagrożeń dla środowiska, wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze, zasad ekorozwoju oraz polityki środowiskowej Raciborza.


Konkurs odbędzie się dnia 25 kwietnia 2007 r. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie placówki do dnia 23 kwietnia 2007 r. (szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie Organizatora: www.mdk-raciborz.pl)

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here