J. Raczek: Jeden student jak czterech turystów

W raciborskim magistracie 19 marca oficjalnie podpisano porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju regionu pomiędzy powiatem, gminą i raciborską PWSZ."Miasto Racibórz, Powiat Raciborski i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, dostrzegając pilną potrzebę koordynacji i programowania swych działań w sferze polityki inwestycyjnej, dydaktycznej oraz społecznej poprzez Rozwój Gospodarczy Ziemi Raciborskiej jako prężnego ośrodka szkolnictwa wyższego zdolnego do absorpcji środków pomocowych zwiększających potencjał inwestycyjny regionu, postanawiają podpisać niniejsze porozumienie" – tak brzmi preambuła porozumienia.


Rektor Joachim Raczek podkreśla ogromną rolę jaką gra PWSZ w rozwoju gospodarczym gminy i powiatu. – Jeden student przynosi miastu tyle dochodu co czterech turystów – twierdzi Raczek. 

Na mocy porozumienia strony powołają zespół koordynacyjny, którego zadaniem będzie wypracowanie wspólnego programu. Będzie on określał katalog zadań poszczególnych instytucji na najbliższe lata oraz źródła ich finansowania.

Obejrzyj także relację wideo na temat programu.

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here