Lubię matematykę

2 marca 2007 roku już po raz siódmy w Szkole Podstawowej Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu odbył się Międzyszkolny Konkurs
o Puchar Dyrektora SP 1 pt. „Lubię matematykę” dla najzdolniejszych
uczniów klas trzecich szkół podstawowych, jako zwieńczenie pierwszego
cyklu ksztłcenia przygotowującego do nauki w klasach starszych.W konkursie brało udział 22 uczniów z 11 szkół podstawowych miasta
Raciborza: nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 18 oraz Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1.

Komisja konkursowa w składzie: mgr Małgorzata Jończyk – nauczyciel
matematyki SP 1, mgr Renata Pyszny – nauczyciel kształcenia
zintegrowanego SP 2 oraz mgr Ewa Kozuba nauczyciel kształcenia
zintegrowanego SP 15 po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich rozwiązań
oraz dogrywce orzekła, że:

I miejsce zajął ADAM HERCOG SP 1
– podopieczny pani Elżbiety Glensk uzyskując maksymalną liczbę
punktów,

II miejsce zajął JAKUB PIECZKA SP 3
– podopieczny pani Alicji Szamary, który także uzyskał
maksymalną liczbę punktów,

III miejsce zajęła KAROLINA KELNER ZSP nr 1
– podopieczna pani Elżbiety Kalus

IV miejsce uzyskał MAREK ADAMIEC SP 18
– podopieczny pani Marii Płonka.

Wręczenia pucharów dla zwycięzców oraz dyplomów dla wszystkich
uczestników i ich opiekunow dokonała mgr Jozefa Kielak – wicedyrektor SP1.

Opiekunowie uczestników konkursu chwalili organizację imprezy
przez SP 1, a także ciekawe zadania konkursowe. Konkurs jest zachętą dla
uczniów do wykazania swoich umiejętności i zaprezentowania zdolności.
Uczestnicy konkursu mogli wykazać się umiejętnością logicznego myślenia,
dobrą koordynacją wzrokową, pamięcią, spostrzeganiem i uwagą. Impreza
była bardzo udana.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here