Nieczynna kotłownia zagraża bezpieczeństwu mieszkańców

W nawiązaniu do artykułu i fotoreportażu RPI „Świąteczny spacer placami zabaw”, gdzie znalazły się m.in. zdjęcia nieczynnej kotłowni położonej w obrębie ulic Katowickiej i Częstochowskiej… … chciałabym poinformować, że 28 lutego na sesji Rady Miasta skierowałam na ręce przewodniczącego zapytanie w sprawie przedmiotowego obiektu uznając, iż niezabezpieczony, znacznie zdewastowany budynek stanowi zagrożenie, zwłaszcza dla bawiących się na pobliskim osiedlu dzieci.

20 marca otrzymałam odpowiedź od Prezydenta Raciborza, Mirosława Lenka, której treść przedstawia się następująco: "Na mocy decyzji Nr 4/14/89 wydanej przez Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami z dnia 12.01.1989r. grunt, na którym znajduje się przedmiotowy obiekt, pozostaje w trwałym zarządzie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdrój, Zakład Cieplny w Raciborzu ul. Studzienna 3.
Udziały w obiekcie nieczynnej kotłowni podzielone są pomiędzy zarządcę w 1/3 części oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami „Dom” z siedzibą w Raciborzu przy ul. Bukowej 1 w 2/3 części.
Gminie nie są znane plany gospodarcze związane z funkcjonowaniem w/w kotłowni".

W konkluzji pisma Prezydent deklaruje kontakt z Zakładem Cieplnym o/Racibórz celem wyegzekwowania stosownego uporządkowania nieruchomości. Mając nadzieję na skuteczność interwencji Pana Prezydenta będę informować o jej efektach.

Kasia Dutkiewicz
radna RM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here