V Konkurs Powiatu Raciborskiego „Z ekologią za pan brat”

W V Konkursie Powiatu Raciborskiego „Z ekologią za pan brat”, który odbył się 25 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu udział wzięło 35 uczniów klas IV-VI, reprezentujących szkoły z terenu powiatu raciborskiego.
Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą objętą programem nauczania szkoły podstawowej. Wiedza ta sprawdzana była za pomocą testu.

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów:
I miejsce zajął Adam Pieruszka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Raciborzu-Markowicach (op. Małgorzata Jakubowska),
II miejsce wywalczyła Justyna Ciszek ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu (op. Sylwia Surma), na miejscu

III zajęły – Joanna Peszka ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu (op. Sława Mądrzyńska-Galińska) oraz Julia Pleszka ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu (op. Małgorzata Jakubowska).
Komisja postanowiła również wyróżnić Mateusza Sekułę ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Raciborzu (op. Alina Pieczka).Konkurs „Z ekologią za pan brat” ma na celu uwrażliwienie młodego człowieka na piękno przyrody, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych młodzieży szkolnej, a także kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych wśród młodych ludzi.

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here