O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY „MATEMATYCZNY CZAR PAR 2007”

W dniu 24 kwietnia 2007 roku odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 w Raciborzu Turniej Matematyczny o Puchar Dyrektora Szkoły „MATEMATYCZNY CZAR PAR 2007”. Organizatorami turnieju były: pani Ewa Hołek z SP 4, pani Ilona Grim z SP 4 oraz pani Marzena Bugiel z G 1 (doradca metodyczny matematykiDo turnieju przystąpili uczniowie klas czwartych i piątych raciborskich szkół podstawowych oraz szkół spoza gminy Racibórz (SP Grzegorzowie, SP Rudy, SP Kuźnia Raciborska). W kategorii klas czwartych w turnieju wzięło udział czternaście drużyn dwuosobowych, a w kategorii klas piątych szesnaście. Obowiązującą zasadą turnieju była parzysta liczba drużyn dwuosobowych w ramach każdej grupy wiekowej.
Drużyny zdobywały punkty w ośmiu logiczno-matematycznych konkurencjach przygotowanych przez studentów matematyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
Dzięki nowoczesnej technologii informatycznej zawodnicy na bieżąco mogli śledzić wyniki turnieju (sumę punktów i czasu na tablicy zbiorczej).
Jury turnieju złożone było z nauczycieli matematyki: Marzeny Bugiel z G 1 (przewodnicząca jury), Aleksandry Wojtowicz z Szkoły Specjalnej, Małgorzaty Klar-Dziewit ze Szkoły Specjalnej oraz Norberta Kostki z SP Kuźnia Raciborska.
Po pokonaniu przez wszystkie pary poszczególnych konkurencji wyłoniono po trzy pary z klas czwartych i piątych z największą liczbą punktów. W przypadku tej samej sumy punktów o przyznanym miejscu decydował czas wykonania wszystkich konkurencji.


WYNIKI TURNIEJU
MATEMATYCZNEGO
O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY
„MATEMATYCZNY CZAR PAR 2007”

KATEGORIA KL. IV
I MIEJSCE SP 4 – Mateusz Wieczorek, Adam Krzywolak opiekun mgr Ewa Hołek

II MIEJSCE SP 2 – Marcin Hillman Dominik Pielczyk opiekun mgr Elżbieta Szczecina


III MIEJSCE SP 18 – Przemysław Foryś Wiktor Kilijan opiekunowie mgr Iwona Kuźmicz mgr Walentyna Wiśniewska

- reklama -


KATEGORIA KL. V

I MIEJSCE SP 2 – Karolina Haracz, Dominika Mainka opiekun mgr Elżbieta Szczecina

II MIEJSCE SP 18 – Joanna Peszka, Magdalena Kulbaka opiekunowie: mgr Walentyna Wiśniewska, mgr Dorota Syma

III MIEJSCE ZSP 2 – Sandra Wilmann Lidia Paluch opiekun mgr Lidia Paluch

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here