Można zgłaszać kandydatury do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Organizacje i organy, o których mowa w art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mogą zgłaszać po jednej kandydaturze do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu.Zgłoszenia kandydatów dokonuje się w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kandydata.

Zgłoszenia kandydatur można dokonać:

1) korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz;

2) w Biurze Obsługi Klienta w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Klasztornej 6, 47-400 Racibórz.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here