Młodzież napisała książkę o Raciborzu lat wojny

Licząca 280 stron pozycja „Koniec wojny w Raciborzu i na Raciborszczyźnie w świetle źródeł historycznych i wspomnień świadków” została wydana w języku polskim i niemieckim. 


Książka jest wynikiem pracy młodzieży z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, która zrealizowała projekt historyczny „Śladami naszej przeszłości – rok 1945 na Raciborszczyźnie” w ramach europejskiego Programu Młodzież. Realizatorzy projektu to tegoroczni absolwenci szkoły, uczniowie klas IV Technikum nr 4 i LO nr 3 z raciborskiego „Mechanika”:. Ronald Mrowiec, Stefan Ziemiński, Aleksandra Modzelewska, Artur Sojka, Tomasz Pieczarek, Marek Majewski i Michał Tyszka. Doradcą projektu i redaktorem wydania jest mgr Piotr Sput. Młodzież przeprowadziła wiele spotkań konsultacyjnych, uzyskując pomoc i cenne informacje związane z szukaniem materiałów i pisaniem pozycji książkowej.

Na kartach książki znajdziemy wspomnienia: Justyny Bindacz z Krzyżanowic, Ericha Bugli z Roszkowa, Alojzego Cwika, Georga Guntera, Blasiusa Hanczucha, Herberta Hupki, Johanna Krzykalli z Bieńkowic, Wernera Kwaśnicy z Tworkowa, Jerzego Stani, Henryka Swobody, Józefa Tubiczka z Bolesławia.

Wsparcia merytorycznego i organizacyjnego udzielili m.in.: prof. dr hab. Jerzy Maroń z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Zygmunt Woźniczko z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, Grzegorz Wawoczny – redaktor Nowin Raciborskich, Leonard Fulneczek wójt gminy Krzyżanowice oraz przedstawiciel organizacji wspierającej – Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego – DFK Blasius Hanczuch.


Inicjatywa napisania publikacji narodziła się podczas zajęć szkolnego kółka historycznego. Tu zawiązała się grupa, która zajęła się pozyskiwaniem informacji od osób, które chciały podzielić się swymi przeżyciami związanymi z rokiem 1945.
Uczniowie napisali książkę, ponieważ uważają, że taka pozycja jest młodzieży i wszystkim mieszkańcom Raciborszczyzny potrzebna
– komentuje ich nauczyciel Piotr Sput. Ucząc się historii, powinno się bowiem poznawać ją kompleksowo i poprzez historię lokalną zapoznawać się z historią naszego narodu i państwa, Europy i świata. W okresie rządów komunistycznych historia właśnie tego okresu naszych dziejów była zakłamywana, przedstawiana skrajnie tendencyjnie, a wiele spraw z nią związanych przemilczano w ogóle. Obecnie istnieje możliwość zajmowania się tymi zagadnieniami, można badać i odkrywać na nowo ten wycinek naszych dziejów.


Wiele osób, nie tylko starszych, ale także młodzież, chce wiedzieć, co się w tamtych czasach wydarzyło, jak doszło do zniszczenia Raciborza i okolicznych miejscowości, jaki los spotkał w okresie końca wojny i czasach bezpośrednio powojennych ludność tychże terenów. Często szukamy odpowiedzi na te pytania nie tam, gdzie potrzeba, otrzymując fałszywe lub zabarwione ideologicznie czy nawet nacjonalistycznie odpowiedzi – relacjonują autorzy. Oczywiście w wielu wypadkach, także w tym, historia ta nie jest łatwa, jak już stwierdziliśmy, wręcz skomplikowana. Wiele osób podchodzi do niej emocjonalnie, nie znając jej po prostu, albo też wiadomości pozyskuje z czasów zakłamania i propagandy.


Uczniowie realizujący projekt chcieli się przyczynić do zmiany takiej sytuacji. Na ile się to udało, ocenią czytelnicy.


/BSp/


Autorzy: Blasius Hanczuch, Ronald Mrowiec, Piotr Sput


Współpraca: Marek Majewski, Marek Mika, Aleksandra Modzelewska, Artur Sojka, Bartłomiej Stroka, Tomasz Pieczarek, Michał Tyszka, Stefan Ziemiński


Redakcja: Piotr Sput

Tytuł:  Koniec wojny w Raciborzu i na Raciborszczyźnie w świetle źródeł historycznych i wspomnień świadków

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here