Równać Szanse 2007 Regionalny Konkurs Grantowy

Młodzież gimnazjalna i starsza z terenów wiejskich i małych miast ma szanse skorzystać z grantów Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży informuje o możliwości wzięcia udziału w programie dotacyjnym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2007 Regionalny Konkurs Grantowy”. Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.


Program „Równać Szanse” istnieje od 2001 roku. Łącznie w programie przyznano 1170 dotacji na łączną kwotę 13 566 500 zł. Do tej pory wzięło w nim udział około 160 000 młodych ludzi.


O dofinansowanie projektów – maksymalna kwota dotacji 7 000 zł – mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież).


Dotacje będą przyznawane na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:

a) wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych;

b) popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie;

c) kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji;

d) podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na przykład: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja;

e) tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną w tym wspólne działania młodzieży z różnych środowisk i miejscowości;

f) tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi.


- reklama -

Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. i trwać dłużej niż do 30 czerwca 2008 r.


Termin przesyłania wniosków: do 10 października 2007 r.


Wnioski z województwa śląskiego będą przyjmowane przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe,
57 – 300 Kłodzko,
ul. Daszyńskiego 12
www.K-T-O.prv.pl;
adres e-mailowy: [email protected];
nr tel. 0 74 867 04 99.Formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl
/opr.BSp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here