Działalność Banku Żywności na terenie powiatu

W latach 2005-2007 Śląski Bank Żywności przekazał dla najuboższych mieszkańców powiatu raciborskiego pomoc żywnościową o wartości rynkowej na poziomie 1 210 000 zł.Dystrybucją tej formy pomocy na terenie powiatu zajmuje się koordynator wskazany przez Starostę Raciborskiego. Taka forma rozdysponowywania żywności jest nietypowa na skalę województwa śląskiego.


Powiat Raciborski to prawdziwy ewenement jeśli chodzi o funkcjonowanie banku żywności. W powiecie działa 8 organizacji, które otrzymują artykuły żywnościowe. Jednak sposób w jaki otrzymują pomoc jest niespotykany w skali całego województwa – mówi Andrzej Chroboczek Wicestarosta Powiatu Raciborskiego. – W powiecie działa koordynator, który społecznie zajmuje się dystrybucją przyznanej z banku żywności, dzięki czemu poszczególne organizacje nie muszą "osobiście" jeździć do Rudy Śląskiej po jej odbiór. To duże ułatwienie dla tych jednostek. Mamy jednak sygnały, co do usprawnienia tego rozwiązania – dodaje.


Rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby być porozumienie międzygminne, na mocy którego można by sfinansować wspólny magazyn żywności, który służyłby nie tylko do przechowywania żywności z banku żywności ale i tej pochodzącej od przedsiębiorców. Magazyny taki byłby wyposażony w komorę chłodniczą dzięki czemu możliwe byłoby zwiększenie asortymentu przyjmowanej żywności o produkty z krótkim terminem ważności. Ponadto umożliwiłoby to ogłoszenie konkursu na prowadzenie takiego magazynu dla organizacji pozarządowej, która przejęła by rolę obecnego koordynatora.


Czynimy jednocz eśnie starania o danie nam możliwości przekazywania otrzymywanych artykułów żywnościowych dla rodzin zastępczych z terenu powiatu – informuje A. Chroboczek


Dystrybucją żywności do najuboższych mieszkańców powiatu raciborskiego zajmują się następujące organizacje pozarządowe: OSP w Pogrzebieniu, Koło Gospodyń Wiejskich w Tworkowie, OSP w Pietrowicach Wielkich, OSP w Modzurowie, OSP w Krzanowicach, OSP w Kuźni Raciborskiej, OSP w Nędzy, Stowarzyszenie "Tęcza" w Raciborzu.


Na dzień dzisiejszy widzimy zagrożenie, że organizacje pozarządowe, które są przygotowane do takiej działalności ograniczają zasięg swojego funkcjonowania do miast. W związku z tym małe gminy mogą zostać pozbawione pomocy kierowanej przez Światowy Bank Żywności – mówi wicestarosta. – Jeśli nie uda się zawiązać takiego porozumienia, to na mocy obowiązującego prawa zachodzi prawdopodobieństwo, że będziemy zmuszeni zrezygnować z funkcji koordynatora. A to oznaczać będzie, że poszczególne jednostki pozarządowe będą musiały same bezpośrednio w Rudzie Śląskiej odbierać artykuły żywnościowe – wyjaśnia.


Celem misji Banków Żywności jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszenie obszarów niedożywienia. Działalność banków żywności polega na przyjmowaniu darowizn w postaci artykułów żywnościowych i rozdzielaniu ich z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących. Zaopatrzenie banków, przy zachowaniu wymogów higieny i norm sanitarnych oraz przepisów prawa, polega na bezpłatnym pozyskiwaniu artykułów żywnościowych.

Darczyńcami banków żywności są producenci krajowi i zagraniczni, dystrybutorzy sieci placówek handlowych, indywidualni rolnicy, sadownicy i ogrodnicy z terenu całego kraju. Ponadto jednym ze sposobów pozyskiwania artykułów żywnościowych jest organizowanie zbiórek żywności.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here