Rolnicy mogą składać wnioski o zalesienie gruntów

ARiMR w okresie od 1 sierpnia do 30 września br. przyjmuje od rolników wnioski na nowe zalesienia gruntów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rolnicy, którzy mają w planach zalesianie gruntów, muszą uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przewidziane do założenia upraw leśnych. Na terenach, gdzie nie ma tego planu, rolnik zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tej gminy. Rolnik przygotowujący się do zalesiania swoich gruntów musi też posiadać mapę zalesieniową sporządzoną przez geodetę (z zaznaczonymi na tej mapie granicami działek, które zamierza zalesiać). O te dokumenty rolnicy mogą już występować do urzędów. Rolnik powinien ponadto z odpowiednim wyprzedzeniem zamówić w nadleśnictwie sadzonki, które będą mu potrzebne wiosną.

Rolnicy mogą liczyć na pieniądze na założenie lasu (od 4620 zł do 13020 zł), na jego pielęgnacje (od 970 zł do 2060 zł) oraz wypłacane corocznie w formie premii zalesieniowej (1580 zł). Premię zalesieniową otrzymają ci rolnicy, którzy udokumentowali uzyskanie w roku poprzedzającym złożenie wniosku, co najmniej 25% dochodów z tytułu prowadzenia działalności rolniczej.

W ramach nowego PROW będą funkcjonowały dwa schematy zalesieniowe. Pierwszy, uruchamiany od 1 sierpnia br., będzie dotyczył zalesiania gruntów rolnych. Drugi, który zostanie uruchomiony od przyszłego roku, dotyczyć ma zalesiania gruntów innych niż rolne.

Szczegółowe informacje w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Raciborzu przy ul. Leśmiana 4 oraz pod numerem telefonu 032 417 62 52.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here