Dzień Papieski

W tym roku obchodzony po raz siódmy Dzień Papieski odbywa się 14 października pod hasłem „Jan Paweł Drugi – obrońca godności człowieka”.

Dnia 16 października 1978 roku, arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przybrał imię Jana Pawła II. Od 2001r. zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową obchodzone jest święto kościelne Dzień Papieski. Decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku „w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku” 16 października stał się świętem państwowym Dniem Papieża Jana Pawła II.Obchody tego dnia organizowane są w 4 wymiarach: duchowym – jako dzień duchowej łączności z Ojcem Świętym (listu Episkopatu Polski ), intelektualnym – w całej Polsce organizowane są spotkania mające na celu przybliżyć wiernym treści nauczania Ojca Świętego i poszerzać wiedzę o jego pontyfikacie, artystycznym – nieodłącznym elementem obchodów Dnia Papieskiego są uroczyste koncerty, charytatywnym – szczególnie widocznym akcentem obchodów jest powszechna zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny, dzięki któremu najbardziej uzdolniona młodzież, pochodząca z ubogich rodzin, głównie ze wsi, będzie miała możliwość kontynuowania nauki.Tymczasem raciborska nieformalna grupa turystów postanowiła uczcić to święto wypadem w góry na szlak papieski, bo jak mówił Papież Jan Paweł II „Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu.” Miał na myśli Tatry, które były najbliższe jego sercu, ale wędrował też po Pieninach (zdj.2) i Beskidzie (zdj.3), które stały się celem wycieczki raciborzan.Ziemia Ujsolska to jedno z miejsc wypoczynku oraz wędrówek górskich Ojca Świętego. Pierwsza informacja o Jego pobycie sięga roku 1958, kiedy to wraz ze studentami, którzy obdarzyli go przydomkiem Wujek, żeby nie wywoływać dezaprobaty obcych, na widok księdza z plecakiem i bez sutanny, przemierzał szlaki Lipowskiej. Tu dzisiaj możemy podążać śladami Karola Wojtyły, wędrując Szlakiem Papieskim, który zaczyna się w centrum Ujsół obok kościoła pod wezwaniem św. Józefa Robotnika. Na najbardziej malowniczym odcinku Szlaku Papieskiego, wiodącym ze Złatnej Huty na szczyt Lipowskiej wytyczono Drogę Światła.W ukochanych górach Jan Paweł II modlił się i medytował. Gdy jako Pasterz odwiedzał południe Polski mówił: „Pilnujcie mi tych szlaków”. Pilnujemy!


/BSp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here