Sieci i klastry – szansa na rozwój gospodarki

Na zaproszenie starosty i prezydenta, 29 listopada odbyło się seminarium dotyczące klastrów i sektorowych sieci współpracy.


Wstęp wykładu polegał głównie na przybliżeniu definicji tej dość specyficznej formy powiązań gospodarczych między podmiotami gospodarczymi, jakim jest klaster czy sieć współpracy. Prowadzący seminarium menadżer projektu, mówił o zasadach współzależności, kooperacji i zaufaniu wzajemnym firm znajdujących się w geograficznym sąsiedztwie i połączonych ze sobą wspólną dziedziną, podobieństwami w sposobie działania lub cechami wzajemnie się uzupełniającym. Przedsiębiorstwa działające w ramach klastrów i sieci współpracy w większości przypadków łączą swoje siły w zakresie badań i rozwoju, połączenia mocy produkcyjnych, czy wspólnych zakupów surowców, dzięki czemu mogą uzyskać np. lepsze ceny i warunki płatności. Niejednokrotnie też współpracują w obszarach marketingu, logistyki czy badań trendów technologicznych.Prelegent i jednocześnie menadżer projektu SIECI, Luk Palmen, próbował przekonywać, że w dobie globalizacji i przemian gospodarczych, jakie zachodzą w województwie śląskim, firmy zmuszone są do poszukiwania nowych form rozwoju gospodarczego. Znane na świecie klastry i różnorodne sieci współpracy, pozwalają firmom zaistnieć na rynkach zewnętrznych (poza swoim dotychczasowym rynkiem działania) i międzynarodowych. W wyniku współpracy firm konkurencyjnych na lokalnym rynku, lub uzupełniających się w różnych płaszczyznach działania, współpracujące firmy mogą sięgać po realizację przedsięwzięć, których indywidualnie nie byliby w stanie zrealizować ze względu na brak odpowiednich zasobów własnych. Usytuowanie firm w pobliżu siebie umożliwia im łatwy kontakt, szybkie podejmowanie decyzji, reakcję na uwarunkowania zewnętrzne a przez to tworzą podstawy do inicjowania i realizacji wspólnych celów.


Słabą stroną rozwoju współpracy klastrowej jest jednak w naszym regionie (w zasadzie w całym kraju, jednak szczególnie w południowej Polsce) duża wzajemna nieufność, i silna lokalna konkurencja, która utrudnia budowanie porozumienia w środowisku biznesowym. Ankiety wykazały, że blisko 75% firm nie ma zaufania do lokalnych konkurentów. Jeśli nie ma zaufania pomiędzy partnerami, trudno spotykać się w celu tworzenia wspólnych celów, analizy wzajemnej konkurencyjności, analizy mocnych i słabych stron czy wreszcie ustalanie umiejętności, zdolności czy kompetencji poszczególnych partnerów. Zatem, mimo tego, iż na świecie od kilku dziesięcioleci obserwuje się współpracę klastrową, w Polsce można wskazać nieliczne przedsięwzięcia, które mieszczą się w przytoczonych definicjach.


Na jedno z pytań z sali o formę organizacji podmiotu, który inicjuje i prowadzi działanie w imieniu współpracujących firm, zebrani usłyszeli, że można tworzyć spółki, stowarzyszenia lub fundacje, których członkami są, zainteresowane współpracą, firmy. Podmiot ten powinien utrzymywać działalność ze składek lub wniesionego kapitału. Zaś jego zakres działania to realizacja interesów klastra. Zatem dość poważnym problemem w praktyce, jest znalezienie lidera pomysłu, który weźmie na siebie organizację nowopowstałej firmy lub obejmie wręcz rolę zarządu. Na sali, na której obecnych było niespełna 20 osób reprezentujących przedsiębiorców różnych branż, zapanowało milczenie, które wyrażało raczej sceptyczne podejście do realizacji pomysłu.

Obecni na sali, prezydent Mirosław Lenk i starosta Adam Hajduk, usłyszeli również, że do sukcesu mogą przyczynić się instytucje wsparcia, które, poprzez promocję sieciowania w szerokiej skali, mogą pomagać powstawaniu i „zagęszczaniu” sieci. Spotkanie w Hotelu POLONIA trwało niespełna dwie godziny. Niewiele, jednak zaszczepiono obecnym nowe rozwiązania rozwoju gospodarczego. Szkoda, że obecnych było zaledwie kilkunastu przedsiębiorców. Jednak uczestniczący w spotkaniu urzędnicy odpowiedzialni za promocję regionu oraz prezydent i starosta, być może spróbują wykorzystać wskazówki Luka Palmena w niedalekiej przyszłości. Z ich inicjatywy do spotkania bowiem doszło.


Prelekcję przygotowało Konsorcjum projektowe, w którego skład wchodzą: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Informacje dostępne również na www.sieci.gapp.pl


//i/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here