Jak ustrzec się przed ptasią grypą

W związku z wystąpieniem na terytorium Polski ptasiej grypy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał 1 grudnia br. rozporządzenie wprowadzające środki związane z jej wystąpieniem.Zgodnie z rozporządzeniem obowiązuje zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków, przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych ptaków na targowiskach; utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni; pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki oraz nakaz izolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.

- reklama -

Główny Inspektor Sanitarny radzi, aby spożywać mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70°C, myć dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze), pamiętać o tym, że zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy, nie dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu (przede wszystkim dopilnować, aby nie robiły tego dzieci), zadbać o to, żeby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania, myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim jak i hodowlanym (przede wszystkim dopilnować żeby robiły to dzieci), surowe mięso nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi. Jednocześnie przypomina o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich i o nakazie bezwzględnego przestrzegania zaleceń wydawanych przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here