Konkurs na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Konkurs obejmuje następujące zadanie: Prowadzenie od 1 czerwca 2008 r. na terenie powiatu raciborskiego wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego. Placówka przeznaczona będzie docelowo dla 20 dzieci i młodzieży do lat 18, obojga płci. Placówka liczyć będzie 12 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc interwencyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu uzyskać można w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, pokój nr 7, tel. 032 415 44 08 w. 307 oraz na stronie bip.powiatraciborski.pl w zakładce 'Ogłoszenia i aktualności'. Oferty należy składać w terminie do 1 lutego 2008 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy ul. Klasztorna 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 lutego 2008 r.

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here