Każdy dokonuje wyboru!

W Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu od wielu lat organizowany jest
Tydzień Profilaktyki Uzależnień.

Pedagog szkolny mgr Grażyna Kozyra
bazując na doświadczeniu w pracy z  młodzieżą stara się pomóc w
podejmowaniu właściwych decyzji związanych z używkami. Temat trudny
zarówno dla dorosłych jak i młodych ludzi. Obserwacja codziennego życia
dostarcza nam wystarczających dowodów na to, że jest to problem
szczególnie aktualny w dzisiejszych czasach. Przed nami okres
studniówek, dyskotek i zabaw karnawałowych, dlatego tak bardzo ważne
jest, aby bawić się dobrze, mądrze i z głową
– podpowiada pedagog.


Program tygodnia profilaktyki uzależnień zorganizowany w szkole obejmował spotkania i
warsztaty ze specjalistami z różnych dziedzin. Akcję wsparli ludzie
otwarci i wrażliwi na problemy młodego pokolenia- pedagodzy i
psycholodzy z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Raciborzu,
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu oraz Kuratorskie
Służby Sądowe. Celem zajęć było rozwijanie postaw asertywnych, ukazanie
konsekwencji i następstw sięgania po używki, a przede wszystkim
rozwijanie umiejętności  podejmowania właściwych decyzji i  rozwijania
własnych talentów, zainteresowań młodzieży. Szkoła wychodzi z założenia,
że aktywne i twórcze zagospodarowanie czasu wolnego zapobiega nudzie i
zachowaniom ryzykownym.


W realizację programu tygodnia profilaktyki włączyła się cała szkoła.
Każdego dnia odbywały się prowadzone przez młodzież apele tematyczne
przygotowane pod kierunkiem nauczycieli: „Szkodliwość nikotyny i jej
wpływ na organizm ludzki”- mgr Mariola Szkurłat,
 „Alkohol w życiu nastolatków. Następstwa i konsekwencje”- mgr Iwona
Kogut, „Ucieczka w niewolę- narkomania” – mgr Marta Ogonowska, „Lekomania, problem współczesnych pokoleń”- p. Zofia Rybak higienistka
szkolna, „Marek Kotański- człowiek o wielkim sercu” – mgr Piotr
Piechaczek.
Cały październik młodzież wraz z nauczycielami przygotowywała materiały,
plakaty, gromadzono ulotki tematyczne, które następnie zostały
wykorzystane podczas tygodnia poświęconego profilaktyce. Zakupione
specjalnie na akcję filmy prezentowano i omawiano podczas lekcji
wychowawczych.
Tydzień profilaktyki uzależnień w ZSZ został zakończony. Praca
wychowawcza pedagoga, całej Rady Pedagogicznej kontynuowana jest nadal
zarówno podczas zajęć wychowawczych oraz spotkań i warsztatów
organizowanych przez pedagoga szkolnego. Z zasady wiemy, że zawsze w
życiu  przychodzi nam podejmować decyzje niezależnie od wieku,
zajmowanego stanowiska i wykształcenia. Życzmy sobie dobrych i mądrych
życiowych decyzji, które przyczynią się do wychowania pokolenia wolnego
od używek.

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here