XV sesja Rady Powiatu Raciborskiego

28 grudnia w raciborskim starostwie odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu. Początek obrad o godz. 12.00. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

- reklama -

2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2008.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2008.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń do Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 października 2004r. w sprawie udzielenia stałego upoważnienia Zarządowi Powiatu Raciborskiego do rozpatrywania skarg na kierowników podległych jednostek organizacyjnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za poszczególne czynności związane z usuwaniem, przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów, usuniętych z drogi na koszt właściciela.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

18. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

19. Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here