Wykład prof. Marka Czaplińskiego

24 stycznia, w czwartek, o godz. 19.00 w sali kameralnej D.K. "Strzecha", przy ul. Londzina 38 odbędzie się wykład prof. Czaplińskiego.

Raciborskie Centrum Badań Historycznych zaprasza na kolejny wykład, tym razem wybitnego prof. Marka Czaplińskiego z Zakładu Historii Śląska Uniwersytetu Wrocławskiego pod tytułem "Narodziny nowoczesnego Śląska – 2 poł. XIX w."

- reklama -

 

 

 

Prof. Marek Czapliński urodził się w samego Sylwestra, czyli 31 grudnia 1940 roku w Krakowie. Ponieważ jego ojciec, prof. Władysław Czapliński, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, po wojnie objął stanowisko profesora historii na Uniwersytecie Wrocławskim, rodzina Czaplińskich przeniosła się do Wrocławia, gdzie Marek Czapliński mieszka od  1947 r. i gdzie kończył wszystkie szkoły.  Przez wiele lat nie lubił Wrocławia, w którym, w przeciwieństwie do Krakowa, wszędzie rzucały się w oczy ślady obcej niemczyzny. Choć początkowo bardziej pasjonował się techniką, ostatecznie, być może pod wpływem atmosfery rodzinnej, wybrał studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pod wpływem przyjaciela Ojca, wybitnego historyka Henryka Wereszyckiego, zainteresował się historią XIX wieku.

 

 

 

Od 1964 pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Już pracę doktorską poświęcił działaczowi polskiemu na Górnym Śląsku, Adamowi Napieralskiemu, który potrafił nie tylko rozwinąć szeroko działalność społeczną i oświatową w Okręgu Przemysłowym, ale też stworzyć prawdziwy koncern prasowy obejmujący większość polskich gazet górnośląskich (w tym od początku XX wieku także "Nowiny Raciborskie"!). Pracę doktorską obronił w 1970 roku. Habilitację jednak przygotował z dość egzotycznej jak na Śląsk tematyki, mianowicie niemieckiego kolonializmu w Afryce (ukończona 1983). W 1993 roku z rąk Prezydenta RP Lecha Wałęsy otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Aktualnie jest profesorem zarówno na Uniwersytecie Wrocławskim, jak w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Obszarem badawczym Profesora Czaplińskiego jest historia XIX i XX wieku, a w szczególności:  historia ekspansji europejskiej w świecie, ale też historia prasy śląskiej, stosunków polsko – niemieckich na tym terenie, historia życia codziennego na Śląsku. Od kilkunastu lat sporo zajmuje się dziejami miast dolnośląskich. Efektem tego jest autorstwo dużych części dziejów Ziębic, Legnicy czy też Strzegomia. W Niemczech publikował artykuły poświęcone  traktowaniu Śląska i Górnoślązaków przez władze pruskie w XIX czy XX w. Na tym polu ścierał się niejednokrotnie z badaczami niemieckimi. Ostatnio sporo zajmuje się pamięcią historyczną, jej nader interesującą specyfiką na Śląsku. Można powiedzieć, że dopiero głębsze wejście w źródła śląskie tak naprawdę spowodowało jego fascynację tym wielokulturowy regionem i spowodowało, że stał się prawdziwym śląskim patriotą, który jednak odżegnuje się od skrajnego nacjonalizmu.

Podsumowaniem tych szerokich zainteresowań była bez wątpienia jednotomowa "Historia Śląska" z 2002 roku, zbiorowe dzieło wrocławskich historyków pod redakcją prof. Czaplińskiego, który został też autorem części dotyczącej XIX i XX wieku aż po II wojnę światową. Była to pierwsza synteza dziejów Śląska wydana w wolnej już Polsce, pierwsza odchodząca od wcześniejszych komunistycznych stereotypów. Książka ta została entuzjastycznie przyjęta przez znanego reżysera śląskiego, Kazimierza Kutza, jednak niezbyt przychylnie przez tych historyków Opola i Katowic, którzy bronili tradycyjnego spojrzenia na dzieje Śląska. Publikacja odniosła duży sukces wydawniczy – pierwsze wydanie "Historii Śląska" było wielokrotnie dodrukowywane, a obecnie (grudzień 2007) wyszło już jej drugie wydanie, znacznie poszerzone, zaopatrzone w mapki, genealogię śląskich książąt i zestawienia najważniejszych urzędników.

W listopadzie 2003 roku, na zaproszenie Raciborskiego Towarzystwa Patriotycznego, prof. Marek Czapliński gościł już w Raciborzu z cyklem wykładów, m.in. w raciborskich szkołach średnich. Odbyło się wówczas również otwarte spotkanie z mieszkańcami Raciborza w DK "Strzecha".

 

Wstęp wolny.

 

Zobacz  "Od Wiosny Ludów do Powstań Śląskich".

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here