W powiecie raciborskim ruszył program profilaktyczny wad postawy

Jest poważna szansa na stworzenie bardzo dobrych warunków pomocy dzieciom z wadami postawy z terenu całego powiatu.

W związku z tym, że coraz więcej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym ma problemy z właściwą postawą ciała wymagające większej ilości specjalistycznych zajęć ruchowych, potocznie określanych gimnastyką korekcyjną, powiat raciborski wdraża „Program profilaktyki wad postawy ciała dzieci i młodzieży”. Całością zajmie się koordynator do realizacji tego programu.


Docelowo programem zostaną objęte wszystkie dzieci w powiecie raciborskim, u których specjaliści spostrzegą wady postawy wymagające uczestnictwa w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.


Biorąc pod uwagę fakt, że jest to program wieloletni na ostateczne efekty przyjdzie trochę poczekać, na pewno jednak warto ze względu na to, że efektem ostatecznym ma być dobrze funkcjonujący system pomocy dzieciom z wadami postawy, nawet z tych najmniejszych miejscowości naszego powiatu.Rolę powiatowego „centrum” pełnić będzie Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu. W pierwszym etapie realizacji programu, specjalnym badaniom posturalnym poddane zostaną wszystkie dzieci z terenu powiatu urodzone w 2000 i 2001 roku. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie przez specjalistów szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego z poszczególnych szkół tak, aby w każdej gminie dzieci wymagające pomocy miały szansę uczestniczenia w zajęciach podstawowych ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej. Rodzice dzieci wymagających pomocy również będą mieli szansę poznać i stosować zestawy ćwiczeń do wykorzystania w domu.Dzieci bardziej poszkodowane będą mogły uczęszczać na specjalistyczne zajęcia skierowane na korekcję określonej wady postawy do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, który z powodzeniem od wielu lat prowadzi takie grupy. Dotychczas w tych grupach przeważają dzieci z gminy Racibórz. Ponadto należy wspomnieć, że w raciborskich przedszkolach zajęcia z gimnastyki korekcyjnej są zjawiskiem powszechnym.Na dzień dzisiejszy do grup prowadzonych w MOS-ie trafiają dzieci w różnym wieku, przyprowadzane przez rodziców na podstawie indywidualnie uzyskanych wskazań lekarskich. Realizowany program zwiększy szansę powszechnej dostępności i wczesne właściwe reagowanie w zależności od potrzeb dzieci.4 marca w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu zaplanowane jest spotkanie władz powiatu z władzami wszystkich gmin w celu szczegółowego omówienia współpracy przy realizacji programu, który idealnie wpasowuje się w zadania własne gmin w zakresie tworzenia prawidłowych warunków rozwoju kultury fizycznej, której ważnym aspektem jest działalność w zakresie szeroko pojmowanej rehabilitacji ruchowej.


/Piela/

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here