Program Leonardo Da Vinci „Uczenie się przez całe życie” dla uczniów „Mechanika”

Mechanik

Dwa projekty programu Leonardo Da Vinci "Uczenie się przez całe życie” uzyskały pozytywną ocenę ekspertów w Warszawie i zostały zakwalifikowane do realizacji i dofinansowania.

Pozyskane na realizację projektów środki  39 000 i 22 640 euro przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie miesięcznych praktyk zagranicznych dla uczniów III klas technikum "Mechanika". To kolejne pomysły na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły i sprostanie jakby wyzwaniom czasu – rozwój techniczny wymaga współpracy międzynarodowej i stałego kontaktu z najnowszymi osiągnięciami i normami w tym zakresie.

- reklama -

 

Złożone projekty zatytułowane:

1. Automatyka, mechatronika i informatyka – podstawą sukcesu zawodowego,

2. Operator CNC – szansa zatrudnienia na europejskim rynku pracy,

 

uczestniczyły w dodatkowym konkursie projektów programu i uzyskały akceptację ekspertów. Wiąże się to z pozyskaniem na ich realizację niebagatelnych środków w wysokości odpowiednio 39 000 i 22 640 Euro. Środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie staży (miesięcznych praktyk) zagranicznych dla uczniów technikum.

Pierwszy projekt opracowany przez Konrada Hajdasza zakłada wysłanie do firmy Siemens w Niemczech, w Dolnej Saksonii 30 uczniów w trzech 10 osobowych grupach. Pierwsza grupa uczniów wyjechała na swoją miesięczną praktykę już w lutym. W ramach stażu pojedzie także na wycieczkę do Londynu (atrakcja dodatkowa), na targi sprzętu i technik informatycznych CEBIT do Hanoweru, do Autostadt VW w Wolfsburgu. Zwiedzą Brunszwik, Hanower i Berlin. Jednak głównym celem projektu jest zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami, wykonywanie ćwiczeń na najnowocześniejszym sprzęcie oraz nabycie doświadczenia we współdziałaniu w grupie w międzynarodowej firmie. Niebagatelne znaczenie ma także aspekt językowy. Uczniowie kończą swoją praktykę prezentacją w języku angielskim i niemieckim z osiągnięć i przebiegu stażu.

 

W jednoczącej się Europie przełamywanie barier i uprzedzeń – zwłaszcza wśród młodego pokolenia – jest możliwe dzięki bezpośrednim kontaktom osób. Wzbogaceniem całego projektu jest poznanie zwyczajów, kultury i codziennego życia mieszkańców kraju gospodarza stażu. Zostaje to osiągnięte poprzez zakwaterowanie uczniów w niemieckich rodzinach, gdzie najłatwiej nawiązać kontakty i przyjaźnie oraz poznać codzienne życie i zwyczaje mieszkańców.

Projekt ten przewiduje wysłanie jeszcze grupy 10 uczniów w listopadzie 2008 r. i marcu 2009 r. Uczniowie będą mieli zajęcia w zakładzie Siemensa specjalizującym się w produkcji automatyki kolejowej (sterowania ruchem) i będą programowali model automatycznej linii przemysłowej we współpracującej z Mechanikiem Berufbildendene Schule II (BBS II).

 

Drugi projekt, którego koordynatorem jest Marcin Doczumiński, pogłębia współpracę Mechanika z partnerem z Opawy, która trwa już od 15 lat. W części kulturalno-językowej cele i założenia są podobne jak w wyżej opisanym projekcie. Poznanie zwyczajów i kultury bliskiego sąsiada zaowocuje głębszą współpracą na płaszczyźnie nie tylko szkolnej, ale też prywatnej. Planuje się wysłanie na miesięczną praktykę programowania i obsługi maszyn CNC dwóch grup po 10 osób każda, w okresie od maja 2008 do maja 2009 roku. Uczniowie zdobędą umiejętności, które są poszukiwane na lokalnym i europejskim rynku pracy. Część zajęć odbędzie się na bazie wyposażenia STREDNI SKOLA TECHNICKA, a część w dużej firmie Ostroj AS, produkującej maszyny jak przenośniki taśmowe i obudowy zmechanizowane, istniejąca od 1949 roku.

 

Program Leonardo Da Vinci jest niewątpliwie wielką szansą na lepszy start w życie zawodowe uczniów technikum. Umożliwia zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego i popróbowanie samodzielności w rozwiązywaniu codziennych spraw – pranie, gotowanie, sprzątanie.

Oprócz zajęć zawodowych i nauki przewiduje się szereg zajęć kulturalno-językowych i wycieczek podczas odbywania stażu zagranicznego. Dla uczniów taka praktyka zagraniczna to duża atrakcja. Odbycie ciekawej praktyki zawodowej, poznanie nowych ludzi i zwiedzanie kraju – gospodarza praktyki to dodatkowe atuty wyjazdu. Praktyka zagraniczna jest tym bardziej atrakcyjną propozycją wsparcia kształcenia zawodowego, bo uczniowie z tytułu uczestnictwa w programie nie ponoszą żadnych kosztów.

 

Podobny projekt został zrealizowany w szkole w latach 2005-2007, z którego skorzystało 40 uczniów, a kwota dofinansowania osiągnęła wartość ponad 48 tys. euro. Należy dodać, że oprócz tych dwóch projektów, wcześniej eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zaakceptowali do realizacji projekt zatytułowany „Nowe horyzonty praktyki elektrycznej i informatycznej”, zakładający wysłanie na praktykę miesięczną do Anglii 20 uczniów klas technikum w ZSM w Raciborzu. Ten projekt już wdrażany i zakontraktowany na sumę 37 160 Euro rozpoczyna się wyjazdem 10 uczniów klasy III c 30.03.2008. Druga grupa wyjedzie w przyszłym roku szkolnym w marcu 2009 r.

 

W sumie z praktyk zagranicznych skorzysta, w zatwierdzonych programach, 70 uczniów szkoły, a w zakończonym programie pt. „Normy unijne branży elektrycznej w sterownikach programowalnych i technologii informacyjnej” skorzystało 40, czyli razem 110 uczniów.

 

Projekty powstały dzięki zaangażowaniu i pracy nauczyciela ZSM – Konrada Hajdasza, który przy akceptacji Dyrektora Szkoły był twórcą 3 projektów (Siemens I już zakończony, do Anglii, Siemens II) i był koordynatorem już zakończonego projektu. Cieszy fakt, ze młodzi nauczyciele także widzą potrzebę dalszego poszerzania oferty edukacyjnej "Mechanika" czego dowodem jest zaangażowanie się w pracę nad projektami Marcina Doczumińskiego, który korzystając z doświadczenia starszego kolegi opracował zaakceptowany projekt wysłania uczniów do Czech.

 

W konkursie w roku 2008 złożono kolejny projekt, który po ewentualnej akceptacji zostanie realizowany w "Mechaniku". Panie Anna Doniec i Alicja Cieślik przygotowały projekt, którego beneficjentami będą tym razem nauczyciele. Projekt ten jest jakby uzupełnieniem działań edukacyjnych szkoły – uczniowie odbywają staże miesięczne, a nauczyciele podnoszą swoje umiejętności i dokształcają się, aby lepiej przygotować uczniów do praktyki po prostu lepiej uczyć. Planuje się dwa wyjazd  na  tydzień dla 10 nauczycieli do Siemens Rail Transportation Academy i BBS II do Brunszwiku,  gdzie wzbogacą swój warsztat pracy, aby nauczanie języków obcych ściślej powiązać z kształceniem zawodowym.

 

W sumie dzięki działaniom udało się ściągnąć do Raciborza na realizację projektów europejskich w sektorze edukacji zawodowej niebagatelną kwotę ponad 146 800 Euro. (stan na  20.02.2008) Dodatkowe i inne informacje można znaleźć na stronie http://leonardo.zsm.slask.pl/  oraz u Konrada Hajdasza.

 

/k/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here