Pantofelek 2007 dla siostry Antonii

W piątek, 7 marca, w raciborskim MDK odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Pantofelek 2007.

Trzeciej edycji Pantofelka przyświecały – podobnie jak w roku ubiegłym – słowa Matki Teresy z Kalkuty: – Są ludzie spragnieni choćby ludzkiego głosu. To właśnie Ci, których musimy rozpoznawać. Niewątpliwie można je odnieść do tegorocznych laureatów tej niezwykłej nagrody. Cała piątka, będąca wybrana przez kapitułę 18 lutego ze zgłoszonych kandydatur, wpatrzona jest nieustannie w drugiego człowieka.

- reklama -

 

zobacz wideo

 

Wśród nominowanych do nagrody Pantofelek 2007 znaleźli się: siostra Antonia (Zofia Gruntowska), Józef Krasek, Aleksandra Orłowska, Stanisław Gamrot, Piotr Klima. Podczas uroczystości zostali przedstawieni w następujący sposób.

 

Siostra Antonia

 

 

Od wielu lat swoją aktywność kieruje do ludzi o niskim statusie materialnym, przede wszystkim do rodzin marginalizowanych. Jest inicjatorką programu profilaktycznego Ave Maris Stella, który od 3 lat realizowany jest przez Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego. Na podkreślenie zasługuje położenie głównego nacisku na motywowanie uczestników programu do zmiany swojego dotychczasowego trybu życia. Ponadto od wielu lat siostra Antonia prowadzi kuchnię dla rodzin żyjących z zasiłków. I tu także nie tylko daje ale i wymaga. W ten sposób przeciwdziała powstawaniu postaw roszczeniowych i pogłębianiu się poczucia bezradności.
Szczególną inicjatywą będącą efektem wrażliwości siostry Antonii na potrzeby dzieci jest Ogródek św. Rodziny – wakacyjna szkółka dla ponad 40 dzieci. Ogródek, czyli plac przekazany przez Urząd Miasta siostra wraz ze swoimi podopiecznymi przystosowała do potrzeb dzieci: oprócz ogrodzenia i wysprzątania na placu powstało stałe miejsce na ognisko, piaskownica, kuchnia polowa, przyrządy do zabawy, trzy namioty pełniące rolę świetlicy. Zajęcia prowadzone w ogródku pozwalają dzieciom, których rodziców nie stać na zabezpieczenie wakacji, spędzić je w sposób zorganizowany, atrakcyjny z pożytkiem dla ich rozwoju psychospołecznego.

Atutem siostry Antonii jest umiejętność pozyskiwania sponsorów oraz pozyskiwanie do współpracy wielu wolontariuszy.

Siostra Antonia jest nie tylko zakonnicą, ale i człowiekiem wielkiego serca, który cicho i bez fanfar jednak cierpliwie i konsekwentnie pracuje na rzecz najbardziej potrzebujących i tworzy środowisko osób chcących dzielić się z nimi.

 

Józef Krasek

 

 

Pan Józef Krasek jest mieszkańcem Pogrzebienia i działalnością społeczną obejmuje przede wszystkim obszar swojej Małej Ojczyzny – Gminę Kornowac. Pan Józef od lat młodości niezmiennie podkreślał swoją polskość, za co w okresie II wojny przebywał w obozie koncentracyjnym. Obozowe doświadczenia wpłynęły na postanowienie, które realizuje przez całe swoje życie, czyli praca społeczna. Działalność Pana Józefa możemy określić „ ocala od zapomnienia” i dąży do honorowania tych, którzy oddali swoje życie za Polskę. Można by powiedzieć, że to skupianie się na przeszłości to cecha ludzi starszych. Można by tak powiedzieć gdyby nie inna działalność Pana Józefa, działalność skierowana do ludzi młodych. Czuje się odpowiedzialny za wychowanie młodych pokoleń i od lat współpracuje ze szkołami swoje gminy. W roku 2004 jako pierwszej osobie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu przyznało mu honorowy tytuł „Przyjaciel Szkoły”. Pan Józef w trakcie spotkań z młodymi ludźmi nie tylko przypomina im o historii, co sprzyja utrzymaniu ciągłości tożsamości narodowej, przypomina podstawowe zasady współżycia społecznego ale również mówi o przyszłości i wyzwaniach jakie ona stawia. Zwraca uwagę na szanse rozwoju jakie daje współczesna Europa, podkreślając przy tym niebezpieczeństwo utracenia polskiej tożsamości. W dzisiejszych czasach, kiedy patriotyzm to takie niemodne słowo, postawa Pana Józefa zasługuje na szczególne wyróżnienie. Jest najstarszym z nominowanych, ale ducha młodości wszyscy możemy mu pozazdrościć. Jest osobą przez całe życie czyniącą wokół siebie dużo dobrego, a jednocześnie skromną, pogodną i wyrozumiałą, koncentrującą się na tym, co w ludziach dobre.

I na zakończenie cytat z listu Pana Józefa do gimnazjalistów „ jako stary gimnazjalista zachęcam Was do nauki, żebyście mogli sprostać unijnym wymaganiom” i dalej Pan Józef cytuje Sienkiewicza „ sławić wszystko, co polskie, kochać swój naród, czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość”. Ten cytat może być mottem całego życia Pana Józefa.

 

Aleksandra Orłowska

 

 

Pani Ola Orłowska, emerytowana nauczycielka i instruktor tańca., prekursor choreoterapii na terenie Raciborza. Należy do grupy wiecznie młodych i aktywnych mieszkańców naszego miasta. Wszędzie gdzie się pojawia natychmiast rodzi się coś nowego. To właśnie Pani Ola jest współtwórcą odbywającej się corocznie Bajtel Gali – biesiad śląskich szkół specjalnych. Jest pomysłodawczynią tematyki, opracowuje występy od strony choreograficznej i repertuarowej. Swoim zaangażowaniem, entuzjazmem i umiejętnością zdobywania sprzymierzeńców odkrywa przed młodymi ludźmi tradycję, kulturę i historię naszego regionu.
Nie byłaby jednak sobą, gdyby na tym poprzestała – od chwili powstania Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest jego aktywną studentką, prowadzi w jego ramach zespół taneczny. Swoim zapałem doprowadziła do tego, ze dzisiaj wiele dojrzałych, dotychczas często zrezygnowanych osób, nie wyobraża sobie życia bez śpiewu i tańca. Występy prowadzonego przez nią zespołu mogliśmy podziwiać w ramach Gwiazdki Serc czy Biesiady Rodzinnej.
„Nasza Oleńka” jest jedną z niewielu osób, która potrafi rozruszać nawet osoby uważające, że nie potrafią ruszać się w takt muzyki.

W środowisku zarówno młodszych jak i starszych cieszy się dużym szacunkiem i zaufaniem, a jednocześnie traktowana jest jak dobry przyjaciel.

Bierze się to min. stąd, że całe życie charakteryzuje ją dążenie do rozwoju, zdobywania wiedzy i umiejętności. Nawet kiedy zasiada już jako juror w wielu konkursach, nadal jako uczestnik, bierze udział w różnych warsztatach tanecznych. To pozwala jej być ciągle młodą, pozwala jej wiedzieć jak żyć i przekazywać tę wiedzę innym.

 

Stanisław Gamrot

 

 

Jest znanym i cenionym lekarzem, przez nas jednak doceniony jako społecznik. Jego działalność jest może mało widowiskowa, ale długoletnia i przynosząca konkretne efekty. Od wielu lat społecznie pełni funkcję lekarza w Raciborskim Klubie Sportowym „Unia” – przeprowadza badania piłkarzy i zabezpiecza medycznie ligowe turnieje piłki nożnej. Za tę właśnie działalność został odznaczony Brązowym Odznaką Zasłużony dla Sportu. Był także inicjatorem cieszących się dużym zainteresowaniem meczów pracowników szpitala z księżmi raciborskich parafii.
Działalność Pana Stanisława nie ogranicza się tylko do sportu, jest także śpiewającym lekarzem i od I edycji występuje w organizowanej na cele charytatywne Gwiazdce Serc. Ponadto jest aktywnym członkiem lokalnego chóru, gdzie nie tylko śpiewa, ale również swoim samochodem dowozi innych na koncerty, poświęca sprawom chóru swój czas i umiejętności. W swoim środowisku organizuje lokalne życie kulturalne i jest bardzo ceniony przez innych, co odzwierciedla przyjazne mówienie o nim „nasz Stasiu”. W sytuacji, gdy tak trudno o lokalne autorytety działalność Pana Gamrota, jego oddanie pozazawodowego życia innym zasługuje na szczególne podkreślenie.

Ponadto jest serdecznym, otwartym, wrażliwym człowiekiem, o spotkaniach z którym się nie zapomina.

 

Piotr Klima

 

 

Pan Piotr Klima farmaceuta i działacz społeczny wrażliwy na potrzeby ludzi i miasta. Człowiek wielkiej aktywności. W swojej aptece św. Mikołaja otworzył salę seminaryjną, w której organizował zajęcia z edukacji prozdrowotnej dla uczniów szkół naszego powiatu. Zainteresowanie tematyką prozdrowotną zaowocowały również wieloma konferencjami popularno – naukowymi, których był współorganizatorem. W roku 2005 pojedyncze dotychczas działania znalazły swoją formę organizacyjną w powołanej przez Pana Piotra Raciborskiej Akademii Zdrowia. Tak w skrócie wygląda droga do powstania, myślimy, że dzieła jego życia – Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Idea tego przedsięwzięcia była w głowach wielu, ale to właśnie On ją zrealizował. Nie tylko powołał, ale i udostępnił nieodpłatnie pomieszczenie i ponosi koszty jego utrzymania. Dzisiaj jest to jedyna placówka, która pozwala nadal żyć aktywnie tym, którzy weszli w „smugę cienia”. W niej „siwiejąca” część naszej społeczności ożyła – śpiewają, tańczą, zawierają przyjaźnie, poszukują nowej wiedzy i umiejętności. Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku to miejsce pulsujące mnogimi inicjatywami, miejsce dające szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości. „Pan Rektor”, bo tak mówią o nim studenci nie tylko stworzył miejsce, ale dba też o jego klimat, oddaje swój czas innym, pomaga w wielu życiowych nie zawsze łatwych sprawach.

Jego wrażliwość i zaangażowanie w sprawy społeczne zauważyli też inni i od roku 2003 jest Radnym Miasta Racibórz.

 

Pantofelek 2007 został przyznany siostrze Antonii. Odbierając nagrodę – statuetkę wykonaną przez Pawła Stauera, siostra była bardzo wzruszona. – Swój charyzmat zawdzięczam Bogu, jestem mu za to bardzo wdzięczna. Patronką tego, co robię jest Maryja. Zanim podjęłam się działalności, pojechałam do Częstochowy, prosić Matkę Boską Częstochowską o pomoc.

 

Pani Małgorzata Burek, Pełnomocnik Starosty Raciborskiego ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, podkreślała, – że wybór w tym roku był bardzo trudny, gdyż wśród kandydatów do nagrody Pantofelek są niezwykłe osobistości. Stąd Kapituła Konkursu (Małgorzata Rother-Burek – przewodnicząca, Elżbieta Biskup – wiceprzewodnicząca, Elżbieta Ceglarek – prezes Banku Spółdzielczego, Aleksandra Czekajło – lekarz, Danuta Hryniewicz – psycholog, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Marianna Korzonek – właścicielka salonu fryzjerskiego – Olymp, Jadwiga Stojer – lekarz) – mówiła – miała ciężki orzech do zgryzienia.

 

 

Piątkową uroczystość prowadziła pani Elżbieta Biskup, wiceprzewodnicząca Kapituły. Otwierając uroczystość, wyraziła zadowolenie jako dyrektor placówki, że i w tym roku MDK jest miejscem uroczystości. Następnie głos zabrała pani Małgorzata Burek. Przypomniała wówczas, iż głównym celem konkursu jest promowanie lokalnych autorytetów, poprzez ich dostrzeganie i wskazywanie ich – zwłaszcza młodym ludziom – jako wzory godnego naśladowania.

 

Pantofelek 2007 zgromadził w MDK niemałą publiczność. Nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych władz. Obecna była pani wiceprezydent Ludmiła Nowacka. Starostę reprezentowała jego żona – Irena Hajduk. Pozdrowienia dla wszystkich uczestników imprezy przekazał również poseł Henryk Siedlaczek, który nie mógł być na niej obecny.

 

Podczas części oficjalnej – między prezentacjami osób nominowanych do nagrody – odbywały się recytacje wierszy członków Klubu Poetów działającego przy MDK, które wprowadzały w nastrój refleksji nad pojęciem „człowiek”.

 

 

Na zakończenie uroczystości odbył się recital Marzeny Korzonek.

 

 

Zobacz także: Podsumowanie konkursu "Pantofelek 2005", Rozstrzygniecie konkursu Pantofelek 2006.

 

Akcję wspierało Multikino Rybnik.

 

 

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here