„Komputer dla Homera” – dofinansowanie do zakupu komputera z PFRON

0

W ramach programu osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do zakupu m.in. sprzętu komputerowego, elektronicznego czy urządzeń lektorskich.

Kolejny raz można ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Komputer dla Homera". W ramach programu osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji wzroku będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do zakupu m.in. sprzętu komputerowego, elektronicznego czy urządzeń lektorskich.

- reklama -

 

Adresatami programu są:
1. pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
2. dzieci i młodzież w wieku do 18 lat niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Jeżeli treść orzeczenia nie wskazuje na przyczynę jego wydania, dokumentem potwierdzającym rodzaj schorzenia będącego przyczyna niepełnosprawności jest zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego.

 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej lub zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych bądź poszukujących pracy. W programie mogą uczestniczyć również osoby uczące się lub studiujące.

 

W ramach programu udzielane będzie dofinansowanie do:
1. zakupu podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,
2. zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,
3. zakupu specjalistycznych elektronicznych u rządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących uzasadnionej potrzebie,
4. zakupu urządzeń lektorskich.

 

W ramach programu dofinansowane będą szkolenia komputerowe w zakresie podstawowej obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i oprogramowania.

 

Maksymalne dofinansowanie:
1. dla podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie – 4 x najniższe wynagrodzenie,
2. dla specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie – 20 x najniższe wynagrodzenie,
3. dla specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących uzasadnionej potrzebie – 40 x najniższe wynagrodzenie,
4. dla urządzeń lektorskich – 14 x najniższe wynagrodzenie.

 

Do uzyskania dofinansowania niezbędny jest udział własny, który wynosi:
1. dla podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie mniejszej niż 10% ceny jego zakupu,
2. dla specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie mniejszej niż 2% ceny jego zakupu,
3. dla specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących uzasadnionej potrzebie, w kwocie nie mniejszej niż 2% ceny jego zakupu,
4. dla urządzeń lektorskich, w kwocie nie mniejszej niż 7% ceny jego zakupu.

 

Termin składania wniosków: 17.III – 30.IV.2008r.

 

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie www.pfron.org.pl w zakładce "Programy PFRON", a także w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych na ul. Klasztornej 6 oraz pod numerami tel. 032 415 44 08 wew. 338 lub 032 415 12 12.

 

/Starostwo Powiatowe/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here