Kilka nieskanalizowanych gmin włączą do Aglomeracji Racibórz

0

Radni miejscy przyjęli uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Racibórz współtworzonej przez obszary gmin: Racibórz, Kornowac, Krzyżanowice, Lubomia i Rudnik.

Planuje się tych kilka nieskanalizowanych gmin włączyć do Aglomeracji Racibórz. W gminie Kornowac nie ma czynnej kanalizacji sanitarnej i podmiotu zajmującego się obsługą systemu wodociągowego i odbiorem ścieków. Po wybudowaniu systemu kanalizacji jego właścicielem i eksploatatorem będzie nowopowołana spółka należąca do gmin Kornowac i Krzyżanowice. Podobnie nie ma jej w gminie Krzyżanowice, jednak tam obsługą systemu wodociągowego zajmuje się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. W gminie Lubomia po wybudowaniu kanalizacji jej eksploatatorem będzie istniejący zakład komunalny – Zakład Wodociągowy w Lubomii. Zarządcą całości systemu wodno-ściekowego w gminie Rudnik jest zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych.

- reklama -

 

Do oczyszczalni ścieków w Raciborzu trafiają ścieki z całości dzielnic Centrum, Ostróg i Studzienna oraz z części dzielnic: Płonia, Stara Wieś, Markowice i Sudół. Z terenu miasta do oczyszczalni ścieków w 2006 roku dopłynęło około 3 595 tys. m3 ścieków, z czego 2 364,3 tys. m3 stanowią ścieki od gospodarstw domowych, z drobnego przemysłu, handlu, usług i obiektów użyteczności publicznej oraz z przemysłu. Pozostała część stanowią wody przypadkowe i infiltracyjne oraz ścieki z wody zużytej na cele technologiczne. Na terenie gminy Racibórz, cztery duże zakłady przemysłowe posiadają własne oczyszczalnie ścieków przemysłowych, pozostałe podmioty gospodarcze odprowadzają ścieki do kanalizacji miejskiej bez oczyszczania lub po przejściu przez urządzenia wyrównujące i podczyszczające. – Oczyszczalnia pracuje w warunkach wysoko-obciążonego osadu czynnego, ponieważ dopływające ładunki zanieczyszczeń są wyższe od zakładanych w projekcie technologicznym, mimo to jakość ścieków oczyszczonych spełnia wymagania prawa polskiego i unijnego w tym zakresie – deklaruje Tatiana Olbrot-Labocha, kierownik Biura Realizacji Projektu. – Na jakość ścieków surowych w znacznej mierze mają wpływ ścieki z zakładów przemysłowych odprowadzane bez oczyszczania lub tylko podczyszczane np. spółdzielni mleczarskiej, firmy Henkel, firmy Mieszko – dodaje.

 

Aktualnie dopływająca do oczyszczalni ilość ścieków jest znacznie mniejsza od przepustowości, na jaką oczyszczalnia została zaprojektowana i w 2006 roku wyniosła około 41 proc. jej nominalnej wielkości.

 

Tymczasem obecnie w kilku miejscach na terenie samego Raciborza trwają roboty związane z budową kanalizacji. Do końca kwietnia tego roku powinny zakończyć się prace na ul. Czynu Społecznego w Sudole, ul. Stwosza, Ordona, Klonowa, Gałczyńskiego i Grobej w Markowicach a także ul. Górnośląskiej na Miedonii, ul. Śliskiej na Płoni. Do końca maja gotowa powinna być ul. Kombatantów, Fredy, Staffa, Asnyka, Norwida w Markowicach, ul. Miodowa w Miedonii. Przed końcem czerwca mają się zakończyć prace na ul. Rybnickiej na Ostrogu, zaś do końca grudnia na ul. Brzeskiej w Brzeziu. Natomiast na początku maja rozpocząć się mają prace na ul. Wiatrakowej w Brzeziu, ul. Adamczyka i Tarnowskiej na Płoni, ul. Podmiejskiej na Miedonii i ul. Pionierów w Markowicach.

 

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here