Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma coraz więcej pracy

0

W ubiegłym roku wzrosła liczba wniosków kierowanych do komisji, głównie wynikających z policyjnych interwencji domowych. Najczęściej spowodowanych przemocą fizyczną bądź psychiczną.

Raport komisji przyjęli radni na ostatniej miejskiej sesji. W skład raciborskiej GKRPA wchodzi wiceprezydent Ludmiła Nowacka, Iwona Trzeciakowska, Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych oraz Anna Lokajczyk, Aleksander Pordzik, Zenon Stube i Sylwia Szarowska. Dyżurują co wtorek przy ul. Londzina 46/5, gdzie przez dwie godziny spotykają się z osobami wymagającymi leczenia, członkami ich rodzin, przedstawicielami OPS-u, policji, kuratorami sądowymi.

- reklama -

 

– W ubiegłym roku wzrosła liczba wniosków kierowanych do komisji, głównie wynikających z policyjnych interwencji domowych. Najczęściej spowodowanych przemocą fizyczną bądź psychiczną. Wśród wnioskodawców występowały także osoby poszkodowane, żony, rodzice, rodzeństwo, dzieci. Część osób, z którymi prowadziliśmy rozmowy zdecydowała się na leczenie – tłumaczy wiceprezydent Nowacka.

 

Iwona Trzeciakowska informuje, że przy planowaniu gminnego systemu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym dążono do połączenia działań różnych instytucji zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie. Szczególnie szkoły, OPS, policji, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ośrodków interwencji kryzysowej oraz świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych. – Istotną rolę odgrywają tu właśnie świetlice. Poza odrabianiem lekcji, dzieci biorą udział w zajęciach terapeutycznych, kółkach zainteresowań, organizowane są wycieczki, rajdy, wizyty w placówkach kulturalnych, a nawet dyskoteki, ogniska, wspólne obchodzenie urodzin – wymienia Trzeciakowska. 35 tys zł miasto przeznaczyło w ubiegłym roku na dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych i pozaszkolnych świetlic opiekuńczo – wychowawczych. 50 tys zł przekazano na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią. Zajął się tym ZHP z Jastrzębia-Zdroju, Stowarzyszenie „Nasze Zdrowie”, Parafialny Zespół Caritas-Studzienna oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

 

W 2007 roku gmina w ramach profilaktyki i przeciwdziałaniu przemocy dofinansowała działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”, Ośrodka Wspierania Rodziny prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego „Persona”, Ośrodka Specjalistycznych Porad ds. Rodziny działającego w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu. Stowarzyszenie „Tęcza” w ramach swojej działalności prowadzi również Hostel dla Matek z Dziećmi, które niejednokrotnie bywają ofiarami przemocy w rodzinie.

W placówkach tych przyjmują psycholodzy, pedagodzy, specjaliści ds. uzależnień i prawnicy.

 

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here