„9 Twarzy na 9 Wieków”

0

Raciborski Portal Internetowy oraz Gazeta-Informator Raciborski organizują plebiscyt "9 Twarzy na 9 Wieków”.

 

- reklama -

Plebiscyt organizujemy by promować i nagradzać aktywnych ludzi Raciborszczyzny. Ludzi, którzy są wyjątkowi, którzy wyróżniają się w różnych, społecznie cenionych formach działalności. Plebiscyt „9 Twarzy na 9 Wieków” ma wyłonić najwybitniejsze, najciekawsze postaci naszego środowiska, a my chcemy je wyróżnić. Plebiscyt będzie także popularyzacją tych osób i ich działań. Zostanie zorganizowany na zasadach określonych w regulaminie.

 

Plebiscyt organizowany jest w ramach obchodów 900-lecia Raciborza.

 

 

Zachęcamy Czytelników do zgłaszania swoich kandydatów!

 

Regulamin plebiscytu

 

1. Organizatorem Plebiscytu „9 Twarzy na 9 Wieków” jest Wydawnictwo „Raciborskie Media” z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 12, wydawca Raciborskiego Portalu Internetowego oraz dwutygodnika Gazeta-Informator Raciborski.
2. Nadzór nad realizacją Plebiscytu sprawuje specjalna komisja powołana przez redakcję Raciborskiego Portalu Internetowego.
3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie, w drodze głosowania, osobowości Raciborszczyzny w 9 kategoriach: Polityka, Gospodarka, Sport, Kultura, Rozrywka, Edukacja, Zdrowie, Religia, Historia.
4. Uczestnikami Plebiscytu są Czytelnicy Raciborskiego Portalu Internetowego, którzy w pierwszym etapie Plebiscytu wytypują swoje nominacje do wyróżnień.
5. Pretendentów do nagrody (w dowolnych kategoriach i dowolnej ilości) czytelnicy będą proponować drogą mailową skierowaną na adres: [email protected] lub listownie na adres: Raciborskie Media, Klasztorna 12, 47-400 Racibórz.
6. Komisja będzie brała pod uwagę jedynie adresy e-mail i listy sygnowane imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania, propozycje zgłaszających powinny zaś być opatrzone krótkim uzasadnieniem.
7. Komisja nadzorująca Plebiscyt dokona podsumowania I etapu Plebiscytu, który będzie trwał od 11 kwietnia do 31 maja 2008 r. Nazwiska laureatów po 5 osób z każdej kategorii, wytypowanych przez Czytelników zostaną opublikowane na łamach Raciborskiego Portalu Internetowego oraz Gazety-Informator Raciborski.
8. W drugim etapie Plebiscytu, który będzie trwał od 31 maja do 31 sierpnia 2008 r. Czytelnicy za pomocą sondy elektronicznej (dowolna ilość głosów, w dowolnych kategoriach) wybiorą zwycięzców.
9. Wśród uczestników Plebiscytu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe, które zapewnia Organizator. Uczestnik aby wziąć udział w losowaniu obowiązkowo musi podać imię nazwisko i adres e-mail lub adres pocztowy i numer telefonu (dane niezbędne do zweryfikowania uczestnika przed losowaniem oraz do kontaktu w dalszej części plebiscytu). Lista nagród oraz nagrodzonych będzie ogłoszona na łamach Raciborskiego Portalu Internetowego oraz Gazety-Informator Raciborski. Organizator zastrzega sobie prawo do uaktualniania listy nagród w trakcie trwania plebiscytu.
10. Nazwiska najpopularniejszych /i/lub najbardziej zasłużonych osobowości Raciborszczyzny wybranych przez uczestników Plebiscytu zostaną ogłoszone w trakcie imprezy finałowej, stanowiącej podsumowanie Plebiscytu, a następnie zostaną opublikowane na łamach Raciborskiego Portalu Internetowego oraz Gazety-Informator Raciborski.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here