Drugie warsztaty w ramach programu „Gmina – tu wszystko się zaczyna”

7 maja Instytut Inicjatyw Pozarządowych przeprowadził drugą część warsztatów w ramach programu "Gmina – tu wszystko się zaczyna".

Wzięło w nich udział 18 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Rudnik. W trakcie spotkania wypracowano podstawy tworzenia programu współpracy organizacji pozarządowych z urzędem gminy. Między innymi ustalono do istniejącego programu Wspólna Gmina 2008 dodatkowe postulaty. 

- reklama -

 

 

 

POSTULATY DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RUDNIK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2009

– Gmina ma budować zaplecze logistyczne,  wspólne dla wszystkich swoich organizacji, np. zakup namiotu do dyspozycji wszystkich organizacji.
– Nieodpłatne udostępnienie hal sportowych dla wszystkich klubów sportowych z terenu gminy.
– Należy w programie rozszerzyć sformułowania związane z kultywowaniem tradycji i historii – bardziej w kierunku zapisów takich, jakie są w Strategii rozwoju gminy.
– Należy w programie współpracy podkreślać zadania związane z integrowaniem społeczności lokalnej – tak, jak jest to określone w Strategii rozwoju gminy.
– Generalnie: należy poszerzyć obszary współpracy o zapisy ze Strategii.
– W części końcowej programu współpracy istniejący zapis należy zmienić na: „Urząd gminy ma obowiązek zorganizowania konsultacji projektu programu współpracy”.
– Gmina powinna występować o środki unijne dla projektów współrealizowanych przez organizacje pozarządowe lub w których organizacje będą występować jako partnerzy.

 

 

Ustalono również termin debaty z radnymi  i urzędnikami. Odbędzie się ona 11 czerwca o godzinie 17.00 w GCI w Rudniku. Jest też możliwość wzięcia darmowego udziału w szkoleniu IIP dotyczącego nabycia umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych dla swoich organizacji. Zgłoszenia na te warsztaty przyjmuje Instytut Inicjatyw Pozarządowych.

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here