Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6

Do 6 czerwca można składać oferty w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta. 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki oraz inne dokumenty określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855).

- reklama -

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem  zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem "KONKURS NA STANOWISKO  DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W RACIBORZU", w terminie do 6  czerwca 2008 r., na adres:

 

Urząd Miasta Racibórz,
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
ul. Batorego 6,
47-400 Racibórz.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Racibórz. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

/k/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here