Rudnik: Mieszkaniec uchybiał powadze sesji

23 kwietnia podczas gminnej sesji w Rudniku doszło do incydentu…

Jak podają w rudnickim urzędzie gminy, jeden z mieszkańców uczestniczący w obradach, "swoim zachowaniem w sposób oczywisty zakłócał porządek i uchybiał powadze sesji". Pomimo upomnień Damiana Niedballa, zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy, prowadzącego obrady, nie zmienił swojego postępowania. Nie opuścił również obrad pomimo wezwania. Sprawę skierowano na policję.

- reklama -

 

Obrady i posiedzenia kolegialnych organów pochodzących z powszechnych wyborów są jawne, a zatem może w nich uczestniczyć każdy obywatel. Zgodnie z §37 Statutu Gminy Rudnik wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w Ustawie. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, pilnuje on porządku obrad oraz sprawuje policję sesyjną.

 

 

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca. Miejsca te są wyraźnie oznakowane. Jeżeli sposób postępowania radnych lub publiczności w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji Przewodniczący Rady Gminy może czynić uwagi dotyczące zachowań może również nakazać opuszczenie sali narad.

 

 

Radny na mocy przepisów jest funkcjonariuszem publicznym, ma prawo korzystać z praw, obowiązków i ochrony należnej takim funkcjonariuszom. Podczas obrad każdy z publiczności może dokonywać zapisu fonicznego lub audio video na ogólnie dostępnych nośnikach, nie może to jednak zakłócać porządku posiedzenia. Powszechnie obowiązujące reguły społeczne oraz kultura osobista wymagają określonego zachowania.

 

 

Najbliższe posiedzenie Rady Gminy Rudnik odbędzie się 4 czerwca.

 

Pamiętaj!

Wybierając polityków, bierzesz za nich odpowiedzialność. Sprawdzaj ich, domagaj się spełnienia obietnic. Masz do tego prawo. Przecież to Ty ich wybrałeś.

 

/Gmina Rudnik/ 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here