Pomoc do plantacji trwałych

0

Agencja Rynku Rolnego informuje, że został uruchomiony nowy mechanizm "Pomoc do plantacji trwałych".

Materiał opublikowany na zlecenie starostwa.

- reklama -

 

Ma on na celu udzielenie pomocy stanowiącej zwrot części zryczałtowanych kosztów poniesionych przez rolnika z tytułu założenia plantacji wieloletnich roślin energetycznych.

 

Uczestnik mechanizmu

 

O pomoc do plantacji trwałych może ubiegać się rolnik (osoba fizyczna lub prawna, bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków), który:

• prowadzi działalność rolniczą na terytorium Polski,
• jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR.

 

Przedmiot dopłaty

 

Rodzaje roślin objętych pomocą do plantacji trwałych to:
• Wierzba (Salix sp.);
• Topola (Populus sp.);
• Miskant (Miscanthus sp.);
• Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita).

 

W danym roku rolnik może ubiegać się o przyznanie pomocy do założenia plantacji trwałych o powierzchni nieprzekraczającej 100 ha. O pomoc mogą ubiegać się również rolnicy, którzy założyli plantacje trwałe w 2007 r., lecz nie wcześniej niż w dniu 1 września 2007 r.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać we właściwym, ze względu na miejsce położenia plantacji, Oddziale Terenowym ARR.

 

Szczegółowe warunki udzielania dopłat, formularz wniosku oraz akty prawne są dostępne na stronie internetowej www.arr.gov.pl

 

Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod nr. (022) 661 72 72 wszystkim beneficjentom zainteresowanym uzyskaniem informacji o warunkach uzyskania pomocy do plantacji trwałych.

 

TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez ARR, korespondencję należy kierować na adres e-mail: [email protected].

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania pomocy do plantacji trwałych w 2008 r. można uzyskać również w Oddziałach Terenowych ARR oraz w Centrali ARR – (022) 661 76 96.

 

/Starostwo Powiatowe/

 

Redakcja zastrzega sobie możliwość moderowania komentarzy pod tym artykułem. Komentarze o obraźliwej /i/lub niemerytorycznej treści będą usuwane.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here