Konkursy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza edycje następujących konkursów: "Otwarte drzwi", "Równe szanse, równy dostęp", "Sztuka Osób niepełnosprawnych".

Materiał opublikowany na zlecenie starostwa.

- reklama -

 

1."Otwarte drzwi" – V edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym i społecznym. Prace do konkursu, zgłoszone na formularzu, który pobrać można na stronie: www.pfron.org.pl, w zakładce "Konkursy 2008", należy przysyłać na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem "OTWARTE DRZWI"
Termin składania prac: 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia na witrynie PFRON, najpóźniej do 25 lipca 2008 r.
Termin rozstrzygnięcia: do 30 września 2008 r.
Termin zamieszczenia wyników na witrynie PFRON: do 15 października 2008 r.
O terminie organizacji uroczystego finału Konkursu, PFRON powiadomi władze uczelni oraz laureatów odrębnym pismem. Informacja ta zostanie także zamieszczona na witrynie internetowej PFRON.

 

2."Równe szanse, równy dostęp"- VI edycja Ogólnopolskiego konkursu na najlepszy program jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Prace do konkursu, zgłoszone na formularzu, który pobrać można na stronie: www.pfron.org.pl, w zakładce "Konkursy 2008", należy przysyłać na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem "RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP"
Termin składania prac: 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia na witrynie PFRON, najpóźniej do 25 lipca 2008 r.
Termin rozstrzygnięcia: do 30 września 2008 r.
Termin zamieszczenia wyników na witrynie PFRON: do 15 października 2008 r.
O terminie organizacji uroczystego finału Konkursu PFRON powiadomi laureatów odrębnym pismem. Informacja ta zostanie także zamieszczona na witrynie internetowej PFRON.

 

3."Sztuka osób niepełnosprawnych"- VI edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej. Konkurs zatytułowano "Marzenie". Prace do konkursu należy przysyłać do Oddziałów Wojewódzkich Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właściwych dla siedziby jednostek zgłaszających w terminie 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia na witrynie PFRON, najpóźniej do 25 lipca 2008 r. O terminie organizacji uroczystego finału Konkursu laureaci i jednostki zgłaszające zostaną poinformowani odrębnym pismem. Informacja ta zostanie także zamieszczona na witrynie internetowej PFRON.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl w zakładce "Konkursy 2008", a także w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych na ul. Klasztornej 6 oraz pod numerami tel. 032 415 44 08 wew. 338 lub 032 415 12 12.

 

/Starostwo Powiatowe/

 

Redakcja zastrzega sobie możliwość moderowania komentarzy pod tym artykułem. Komentarze o obraźliwej /i/lub niemerytorycznej treści będą usuwane.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here