Laureaci konkursu o województwie

Uczniowie G5 laureatami VI edycji wojewódzkiego konkursu
„MIESZKAM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM”.
W dniu 05.06.2008r. w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyło się uroczyste podsumowanie VI edycji wojewódzkiego konkursu „Mieszkam w województwie śląskim” pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Jacka Jani oraz Śląskiego Kuratora Oświaty dr Mariana Drosio.

Uczniowie z Gimnazjum Nr 5 w Raciborzu: Wojciech Kaczmarczyk i Katarzyna Kappa otrzymali nagrody i dyplomy laureata. Szkoła zaś zyskała najnowszą mapę „Śląsk”. Takie mapy otrzymały tylko szkoły, których uczniowie zajęli I miejsce.


Zawody finałowe odbyły się w dniu 16 maja 2008 na WNoZ UŚ w Sosnowcu. Wzięło w nich udział 158 uczniów (95 uczniów z 45 gimnazjów spośród 101 uczniów dopuszczonych do zawodów finałowych oraz 63 uczniów z 21 szkół ponadgimnazjalnych spośród 68 dopuszczonych do zawodów finałowych).

Laureatami VI edycji konkursu „Mieszkam w województwie śląskim” zostały osoby, które uzyskały min. 86 punktów na 140 możliwych do uzyskania. Maksymalna liczba punktów uzyskana przez uczestnika konkursu: 115 (poziom G) oraz 110 (poziom PG).

Największą liczbę punktów zdobył uczeń raciborskiego Gimnazjum Nr 5 Wojciech Kaczmarczyk i tym samym zajął I miejsce w województwie śląskim.


Celem Konkursu jest:

– rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania ich „małą ojczyzną” – miejscem zamieszkania, najbliższą okolicą oraz własnym regionem,

- reklama -

– pobudzenie do twórczego myślenia i rozwijanie uzdolnień,

– poszerzenie i integracja wiedzy z różnych dziedzin (geografia, historia, etnografia i in.).

Konkurs w formie testu nie jest łatwy i obejmuje następującą tematykę dotyczącą województwa śląskiego: środowisko przyrodnicze, znaczące wydarzenia historyczne i współczesność, gospodarkę, walory krajobrazowe oraz dziedzictwo kulturowe regionu,
formy ochrony przyrody na terenie województwa śląskiego.
Uczniów G5 do konkursu przygotowała mgr Róża Szramek.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here