Międzynarodowa wymiana nauczycieli

Pod koniec lutego grupa nauczycieli z Polski przebywała w Berlinie.

Wyjazd organizowany był przez metodyków języka niemieckiego Beatę Heisse i U. Dambowy przy współpracy z ifa.
Celem było zwiedzanie przedszkoli, obserwacja pracy wychowawczyń, rozmowy, przekazywanie doświadczeń, porównywanie pracy w placówkach oświatowych polskich i niemieckich.

- reklama -

 

 

W pierwszym dniu nauczyciele zwiedzali francuskie bilingualne przedszkole „Cardin d’Enfants Franco – Allemand". Dyrektorka placówki  opowiadała o pracy i funkcjonowaniu instytucji. Odwiedzili również ośrodek – dom dla dzieci z niedorozwojem umysłowym – „Pastor – Braunen – Haus” Wohnheim für Kinder und Jugendliche mit Behindrungen”.

 

 

Wspólnie z dziećmi i młodzieżą (niektórzy poruszali się na wózkach inwalidzkich) uczestniczyli w zabawach. Ponadto uczestnicy wymiany wzięli udział w zajęciach przedszkola ewangelickiego „Kindergarten der Paulusgemeinde am Hindenburgdamm”.

 

 

W ostatni dzień wyjazdu hospitowali w bilingualnej angielskiej placówce – szkoła i przedszkole. Jest to prywatna instytucja, gdzie rodzice płacą wysokie czesne (do 500€ miesięcznie). W „Berlin Metropolita School” dzieci uczą się języka poprzez zabawy, krótkie rozmówki, piosenki.

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here