Przemówienie prezydenta Lenka podczas zjazdu raciborzan

Prezydent miasta Raciborza Mirosław Lenk powitał gości przybyłych na Światowy Zjazd Raciborzan.

Szanowni Państwo,
Pragnę serdecznie powitać wszystkich uczestników Zjazdu Raciborzan, przybyłych do naszego miasta w roku jego wielkiego jubileuszu.
Spotkanie raciborzan to wydarzenie, które wpisane zostało do kalendarza imprez kulturalnych naszego miasta i cieszę się, że podczas jego trwania choć przez chwilę będę gospodarzem wielotysięcznej grupy raciborzan, zarówno tych miejscowych jak i mieszkających poza granicami Raciborza.
Zjazd Raciborzan ma już swoją długoletnią tradycję. Historia pierwszych zjazdów wiedzie do takich miejscowości jak Amberg, Leverkusen i Roth, ale również Racibórz ma w niej niemałe zasługi. W 1998r. po raz pierwszy raciborzanie, mieszkający poza granicami miasta jak i kraju, spotkali się tu nad Odrą. Od tej pory nasze miasto wielokrotnie było organizatorem tych spotkań.

- reklama -

Tegoroczny Zjazd ma wyjątkowy charakter. Przypada bowiem w roku jubileuszowych obchodów 900 – lecia Raciborza. Nasze miasto jest najstarszym grodem w województwie śląskim. Już w 1108 roku pełniło funkcję ośrodka kasztelańskiego względem pozostałych, okolicznych osad. Pierwsza wzmianka o Raciborzu pojawiła się w związku z walkami polsko -morawskimi w 1108 roku, na kartach najstarszej polskiej Kroniki Galla Anonima.
Rok 2008 jest zatem dla miasta rokiem szczególnym. To niezwykłe, nasze wspólne święto, które nie tylko staje się okazją do odnowienia kart historii miasta; to także sposobność do zintegrowania miejscowej społeczności z raciborzanami mieszkającymi poza granicami naszego miasta jak i kraju oraz innymi gośćmi przybyłymi do Raciborza na tę okoliczność. Gościmy w Raciborzu nie tylko Was -byłych raciborzan. Do miasta przybyli przedstawiciele miast partnerskich z Leverkusen, Roth, Opawy, Tysmenicy, Budapesztu i Villeneuve d'Ascq. Wczoraj podczas uroczystej Sesji Rady Miasta podpisaliśmy z reprezentantami tych miast Deklarację Partnerskiego Przymierza, wobec której zobowiązujemy się pogłębiać naszą partnerską współpracę, tolerancję oraz wzajemne zrozumienie, poszanowanie i promowanie różnorodności narodowej, wnosząc tym samym wkład w dialog kulturowej rzeczywistości.

Drodzy raciborzanie! Dzisiejszy dzień dla wielu z Was jest dniem niecodziennym. To dzień odnowienia wspomnień. Tu bowiem przychodziliście na świat, uczęszczaliście do szkół, podejmowaliście pracę, zakładaliście rodziny. Z wielu różnych powodów przyszło Warn opuścić rodzinne strony. Zjazd Raciborzan jest okazją do odwiedzenia miasta, które rozwija się gospodarczo; miasta bogatego kulturowo, z ofertą dla studiujących i uczących się, miasta ekologicznego, rozwijającego współpracę transgraniczną oraz otwartego na wyzwania współczesnej Europy.

W imieniu mieszkańców Raciborza oraz własnym składam Wam, a za Waszym pośrednictwem na ręce wszystkich raciborzan żyjących na obczyźnie, wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania za pamięć
o naszym mieście, za wysiłek włożony w pielęgnowanie tradycji, obyczajów i kultury ziemi raciborskiej. Składam Wam drodzy raciborzanie wyrazy szacunku za miłość do miasta swoich ojców i dziadków.
Życzę Wam abyście zawsze i wszędzie, bez względu na to gdzie przyszło Wam żyć, czuli radość i dumę z przynależności do Raciborza. Życzę byście, uczestnicząc w wielu imprezach artystyczno-rozrywkowych organizowanych na terenie miasta, poczuli się wielką raciborską rodziną.
Życzę Wam wszelkiej pomyślności, jedności i poczucia raciborskiej wspólnoty.

 

Przemówienie zostało wygłoszone podczas inauguracji Światowego Zjazdu Raciborzan 14 czerwca 2008roku.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here