II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie

10 czerwca w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie Demokracja – Samorząd – Prawo.

Konkurs został zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Racibórz na czele ze swoim przewodniczącym Michałem Woś (uczniem I LO) oraz nauczyciela historii i WoS-u Krystiana Łyczka, pracownika I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu.

- reklama -

 

Tematem przewodnim konkursu był samorząd terytorialny, dlatego też patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Raciborski Adam Hajduk, Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk oraz Rada Miasta Racibórz.

 

Zasięg konkursu obejmował powiat raciborski. 41 uczestników z 6 gimnazjów w powiecie musiało wykazać się wiedzą i umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej Wiedzy o Społeczeństwie w zakresie rozszerzonym, a także znać władze gmin w powiecie raciborskim, powiatu i województwa.

 

Konkurs składał się z dwóch etapów. Nad całym konkursem czuwała Komisja Konkursowa, w której skład weszli: Krystian Łyczek – wieloletni nauczyciel I LO, Zenon Sochacki – radny Rady Miasta Racibórz, Katarzyna Tomalik-Janko – przedstawiciel starostwa powiatowego w Raciborzu, Leszek Jureczko – kierownik Biura Rady Miasta, a także Michał Woś – przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Racibórz.

 

Pierwszy etap obejmował 45 minutowy test, który wyłonił 5 najlepszych osób, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W przerwie miedzy etapami każdy z uczestników i opiekunów otrzymał poczęstunek oraz pamiątkowy dyplom i książkę “Związki Raciborza z literatura polska" dr Janusza Nowaka, polonisty I LO z dedykacją.

 

Także podczas tej przerwy zostały przeprowadzone warsztaty z WoS-u prowadzone przez Laureata Olimpiady z UE, Praw Człowieka, a także finalisty Olimpiady z Wiedzy o Społeczeństwie – tegorocznego absolwenta I LO – Adama Ploszkę, a także wykład Starosty Raciborskiego Adama Hajduka nt. Działalności i sposobu funkcjonowania Powiatu oraz wykład zastępcy Prezydenta Ludmiły Nowackiej, która mówiła o możliwościach rozwoju w mieście i Młodzieżowej Radzie Miasta, która jest inwestycją miasta w obywatelskie wychowanie przyszłego pokolenia.

 

Do etapu 2 zakwalifikowało się 5 osób, które odpowiadały na 3 pytania punktowane po 3 punkty, bądź 1 punkt w przypadku udzielenia podpowiedzi przez komisję. Po zakończeniu etapu 2 i zsumowaniu punktów uzyskanych w teście oraz punktów za odpowiedzi ustne zostały uzyskane ostateczne wyniki.

 

I miejsce zajęła Magdalena Siedlok z Gimnazjum Dwujęzycznego im. J. von Einchendorffa w Raciborzu pod opieką mgr Bogdana Depty,

 

II miejsce uzyskała Magdalena Winiarska,

 

III Śliwicka Katarzyna obie z Gimnazjum nr 3 w Raciborzu przygotowywane przez Dorotę Kotwica,

 

finalistami natomiast zostali: Simona Musioł z Gimnazjum nr 3 w Raciborzu oraz Piotr Apollo z Gimnazjum w Zespole Szkól Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej.

 

Cenne nagrody ufundowane przez Radę Miasta Racibórz, z funduszów przeznaczonych na działalność Młodzieżowej Rady Miasta zostały wręczone zwycięzcom przez panią wiceprezydent miasta Racibórz, starostę powiatu raciborskiego, dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu oraz Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Racibórz.

 

/k/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here