Nowy etap w dziejach raciborskiego Zamku

17 czerwca rozpoczął się kolejny etap w historii raciborskiego Zamku.

Wczoraj w kaplicy zamkowej odbyła się konferencja z okazji rozpoczęcia I etapu prac remontowych. Nakłady inwestycyjne ogółem na realizację projektu pt. Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego oszacowano na kwotę 23 600 000,00 zł brutto. Środki na ten cel pochodzą z funduszy Unii Europejskiej i budżetu Powiatu Raciborskiego. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie od czerwca 2008 r. do końca 2010 r.

- reklama -

 

Harmonogram odbudowy i uruchomienia kompleksu zamkowego:

 

– etap I – remont i adaptacja Budynku Bramnego na centrum organizacji imprez zamkowych;
– etap II – remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego na cele wystawiennicze i naukowe, m.in. pracownie artystyczne np. dla Instytutu Sztuki PWSZ; historyczne, przyrodnicze – Brama Morawska;
– etap III – rewaloryzacja dziedzińca i adaptacja na potrzeby spektakli i koncertów plenerowych wraz z wyposażeniem oraz wykonanie elewacji i roboty zabezpieczające .

 

Harmonogram prac etapu I w roku 2008 obejmuje konstrukcję dachową wraz z pokryciem dachowym oraz iniekcję dwustronną (pozioma izolacja ścian).

 

– Cieszę się bardzo, że prace remontowe ruszają na poważnie – mówił Starosta Raciborski Adam Hajduk. Po nim głos zabrała Barbara Fudali – architekt – i omówiła program funkcjonalno-użytkowy obiektu.

 

Koncepcja ta przewiduje m.in.:

 

W Budynku Bramnym:
– parter – centrum informacji turystycznej, kasa, sklep z pamiątkami
– I piętro – pomieszczenia biurowe dla pracowników obsługujących działalność kulturalną na Zamku;

 

Na dziedzińcu:
– miejsce do organizowania imprez plenerowych, koncertów, spektakli, kina letniego, itp.

 

W Budynku Mieszkalnym (Dom Książęcy):
– piwnice – pomieszczenia dla gastronomii,
– parter – pomieszczenia wystawienniczo-ekspozycyjne, pod klatką schodową – sala projekcyjna,
– I piętro – sale warsztatowe, dydaktyczne dla społecznych instytucji kulturotwórczych,
– poddasze – m.in. centrum konferencyjne (duża sala do 170 osób);

 

W Budynku Słodowni:
– bardzo elastyczna możliwość przydzielenia funkcji użytecznych m.in.: kawiarenka jazzowa, sale ćwiczeń i warsztatów, pomieszczenia naukowe wraz z biblioteką naukową.

 

Wszystkie budynki będą dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Jak zapewnia Starosta w obiekcie tym nie może zabraknąć ludzi młodych, grup artystycznych oraz studentów m.in. z Instytutu Sztuki PWSZ w Raciborzu. To miejsce musi tętnić życiem – przekonywał.

 

Po zakończeniu konferencji nastąpiło uroczyste przekazanie klucza wykonawcy I etapu prac remontowych – Przedsiębiorstwu Usługowemu Borbud z Raciborza.

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013". Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu.

 

/Starostwo Powiatowe/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here