Straż Miejska w Raciborzu

0

Straż Miejska w Raciborzu podczas wakacji ma szczególnie dużo pracy, bo okres przerwy w szkole sprzyja "wybrykom nieletnich".

Straż Miejska nie posiada kompetencji, aby zajmować się sprawami nieletnich, dlatego jej działania są mocno ograniczone, ale kieruje w ich stronę działania prewencyjne. Nie pozostaje również obojętna na negatywne zachowania nieletnich. W takich przypadkach ściśle współpracuje z Policją.

- reklama -

 

Jednak na tym nie kończą się działania Straży Miejskiej. Jak mówi Andrzej Migus, zastępca komendanta – W okresie wakacji, jak co roku, zaplanowano Akcję „Bezpieczne Wakacje”, która polega na: obserwacjach miejsc przebywania dzieci i młodzieży oraz miejsc zorganizowanego wypoczynku m.in. basen w dzielnicy „Obora”, żwirownie na „Ostrogu”, boiska, place zabaw, kluby osiedlowe, parki skwery itp., zwracaniu uwagi nieletnim, informowanie osób przebywających w okolicy dzikich kąpielisk o zakazie kąpieli oraz karanie mandatami spożywających alkohol w tych miejscach, kontrolach miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ze szczególnym zwracanie uwagi na przypadki sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym, obserwacjach dworców PKS i PKP w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym w tym także dzieci i młodzieży, zwracaniu szczególnej uwagi na zjawiska noszące ślady demoralizacji nieletnich narkomania, żebractwo, chuligaństwo itp., przeprowadzeniu przez dzielnicowych rozmów prewencyjnych z nieletnimi gromadzącymi się w klubach osiedlowych tj. „Cegiełka”, „Itaka”, „M-5” na temat bezpiecznych zachowań.

 

Na okres powakacyjny Straż Miejska zaplanowała  prelekcje z uczniami wszystkich klas pierwszych szkół podstawowych w Raciborzu i Gminie Krzyżanowice. Omówione zostaną zagadnienia związane z bezpiecznym zachowaniem się dzieci w drodze do i ze szkoły, na placach zabaw i w domu pod nieobecność rodziców.  

 

W ramach prelekcji dzieci otrzymają ilustrowaną książeczkę edukacyjną do pracy w domu z rodzicami oraz opaski odblaskowe samozaciskowe, które zwiększą widoczność dziecka na drodze. Dla sfinansowania tej akcji SM złożyła wniosek o środki finansowe do Euroregionu Silesia oraz Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jak tłumaczy Andrzej Migus – W ramach Akcji „Bezpieczna droga do szkoły” strażnicy będą pełnić dyżury przy wszystkich szkołach podstawowych przez pierwsze dni roku szkolnego. Strażnicy będą pomagać dzieciom w przechodzeniu przez ulicę, instruować ich w zakresie poprawnych zachowań. Swoją obecnością będą również działać prewencyjnie na kierowców poruszających się samochodami w obrębie przejść dla pieszych przed szkołami.

 

/ab/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here