Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz

0

Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały z marca 2006 roku dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz.

- reklama -

Podczas nadzorowania przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy nastąpiła konieczność dokonania zmiany uchwały Rady Miasta Racibórz z marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

 

Wprowadzone zmiany do regulaminu dotyczą przede wszystkim częstotliwości wywozu odpadów komunalnych. Zgodnie z przyjętą uchwałą:

 

1. Odpady komunalne zbierane selektywnie w pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej muszą być odbierane przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów, z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi ich przepełnienie, nie rzadziej jednak niż raz na tydzień.
2. Odpady komunalne zbierane selektywnie w workach w zabudowie jednorodzinnej muszą być odbierane z terenu nieruchomości przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów, z minimalną częstotliwością raz na miesiąc.
3. Odpady komunalne zbierane selektywnie w obiektach infrastruktury (np. szkoły, przedszkola, przedsiębiorstwa, instytucje itp.) muszą być odbierane przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów, z częstotliwością:
1) nie mniej niż raz w miesiącu z pojemników specjalistycznych o poj. 1,1 m3 ,
2) nie mniej niż raz w miesiącu gromadzonych w workach specjalistycznych .
4. Odpady zbierane selektywnie na terenach rodzinnych ogrodów działkowych muszą być odbierane przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na miesiąc.
5. Odpady komunalne pozostałe po segregacji w gospodarstwach domowych muszą być odbierane przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów:
1) raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej, z zalecaną częstotliwością dwa razy w tygodniu,
2) dwa razy w miesiącu w gospodarstwach jednorodzinnych trzy i więcej osobowych,
3) raz w miesiącu w gospodarstwach jednorodzinnych jedno i dwu osobowych.
6. Odpady komunalne pozostałe po segregacji w obiektach infrastruktury muszą być odbierane przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów nie mniej niż raz w miesiącu.
7. Odpady komunalne pozostałe po segregacji na terenach rodzinnych ogrodów działkowych muszą być odbierane przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów nie mniej niż dwa razy w miesiącu od kwietnia do listopada oraz nie mniej niż jeden raz w miesiącu od grudnia do marca.
8. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą usunięcie z tych urządzeń ilości nieczystości nie mniejszej niż 80% ilości wody pobranej w danym okresie, określonej na podstawie odczytu licznika.

 

Spore zamieszanie na sesji wywołał zapis mówiący o konieczności wywożenia odpadów komulalnych pozostałych po segregacji w gospodarstwach domowych dwa razy w miesiącu w gospodarstwach jednorodzinnych jedno i dwuosobych oraz dwa razy w miesiącu w gospodarstwach jednorodzinnych trzy i więcej osobowych.

 

Zdaniem prezydenta Mirosława Lenka ta regulacja prawna jest potrzebna – przecież dwie osoby produkują mniej śmieci niż 4 – mówił podczas sesji.

 

Wiceprezydent Wojciech Krzyżek

 

Z kolei Wojciech Krzyżek, wiceprezydent Raciborza argumentował zapis w uchwale ilością śmieci na wysypisku – wzięliśmy pod uwagę ilość śmieci na wysypisku – tłumaczył.

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here